Nehustan
נְחֻשְׁתָּן H5180 "Nehustan",

Zie ook: Afgoden, Slangengod,

Nehustan (Hebreeuws נְחֻשְׁתָּן H5180 "een bronzen iets"), een slang welke tijdens de Uittocht door Mozes werd gemaakt.

Inhoud

Bijbel

Als het volk tijdens de Uittocht klaagt over het eten wat ze krijgen, stuurt God vurige slangen op hen af (Num. 21:5-6). Toen het volk hun zonden beleed, bad Mozes tot God (vs. 7), waarop God Mozes opdracht geeft om een bronzen slang te maken (vs. 8) zodat iedereen die daarnaar keek genezen werd (vs. 9).

Vele eeuwen later blijkt dat deze bronzen slang nog bestaat en tot een afgod is verworden. Het was koning Hizkia die deze verachtelijk Nehustan "een bronzen iets" noemde en het vernietigde (2 Kon. 18:4).

In het Nieuwe Testament vergelijkt de Heere Jezus in het nachtelijk gesprek met Nicodemus Zijn eigen verhoging aan het kruis en in de hemelse heerlijkheid met de verhoogde koperen slang in de woestijn (Joh. 3:14).


Terminologie

Nehustan (Hebreeuws נְחֻשְׁתָּֽן "een bronzen iets"), woordspeling op נְחַ֨שׁ הַנְּחֹ֜שֶׁת de koperen slang, die in Num. 21:8-9; 2 Kon. 18:4 wordt genoemd.


Aangemaakt op 16 oktober 2006, laatst bijgewerkt op 22 november 2018


Koop nu