Mug
κώνωψ G2971 "mug, wijnmug", כֵּן H3651 "daarom, evenzo, alzo, eerlijke lieden, aldus, vroom, desgelijks, daarna, zo, recht",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dieren / Fauna, Insecten,

Taxonomische indeling
Rijk: Animalia (Dieren)
Stam: Arthropoda (Geleedpotigen)
Klasse: Insecta (Insecten)
Orde: Diptera (Tweevleugeligen)
Onderorde: Nematocera

Mug, een vliegend insect uit de orde tweevleugeligen en de onderorde muggen (Nematocera). De steekmuggen zijn de bekendste muggen en zijn in beginsel onschuldige insecten die leven van nectar. Het zijn de vrouwtjes die onder andere menselijk bloed zuigen tijdens de aanmaak van de eitjes.

Inhoud

Bijbel

De mug wordt slechts tweemaal in de Bijbel genoemd, de meest bekende tekst is "Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt" (Mat. 23:24). Men moet weten dat men wijn en water door een doek goot om te voorkomen dat men insecten dronk, want die waren onrein (Lev. 11:20-23; zie verder hieronder bij Citaten).

Een andere tekst vinden we in Jesaja "Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden" (Jes. 51:6; HSV), in het Hebreeuws staat voor "evenzo" כן wat met "mug" vertaald kan worden, vandaar dat de WV95 "haar bewoners mogen dood vallen als muggen" heeft.


Citaten

De mug uitzijgen en de kemel doorzwelgen. Volgens Van Dale (1995) betekent deze uitdrukking 'een onschuldige zaak veroordelen en een zondige daad schaamteloos begaan'. Het boek Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (1986) van K. ter Laan geeft de volgende omschrijving: "vitten als het kleine dingen geldt, maar niets zeggen als er grote dingen verkeerd zijn".

De uitdrukking is ontleend aan de Bijbel (Matth. 23:24), waarin staat: "Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt en de kemel doorzwelgt". Uitzijgen is 'ziften, door middel van een zeef afzonderen'. Op die manier konden muggen worden verwijderd (denk ook aan muggenzifter: 'iemand die op onbeduidende details let'). Kemel is een ander woord voor kameel, en doorzwelgen is 'doorslikken'.
Jezus foetert de schriftgeleerden uit die zich enkel bezighouden met details, terwijl ze de grote zaken uit het oog verliezen. Uitzijgen betekent haarfijn zuiveren, ontleden; doorzwelgen betekent in een keer doorslikken. Betekenis: vitten op kleinigheden. Een muggezifter zou ons bijvoorbeeld mailen dat de correcte spelling tegenwoordig muggenziften is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!