Tyrus
Τύριος G5183 "Tyrus (bewoner v.)", Τύρος G5184 "Tyrus", צֹר H6865 "Tyre, Tyrus", צֹרִי H6876 "Tyrus (bewoner v.)",

Zie ook: Plaatsen, Sidon (plaats),

Tyrus

Tyrus (Grieks Τύρος G5184, Hebreeuws צֹר H6865), Beroemde handelsstad in Fenicië, oorspronkelijk op een rotseiland in zee gelegen, maar door Alexander de Grote via een brede dam met het vasteland verbonden. Gelegen in het tegenwoordige Libanon.

Inhoud

Bijbel

De stad wordt meestal gezamenlijk met Sidon genoemd.

Oude Testament

De eerste keer word Tyrus genoemd in Jozua 19:29 met betrekking tot de grenzen van het land van de stam Aser.

Het oordeelorakel van Ezechiël (Ezech. 26:2ev.) komt qua tijd overeen met de belegering van Nebukadnezer in 586-573 v.C. en waarvan wordt gezegd dat hij hiervoor geen loon heeft ontvangen (Ezech. 29:18). Dat Tyrus toen niet niet werd veroverd blijkt als Zacharia zegt "Tyrus zich sterkten gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten" (Zach. 9:2-3; Zie verder de alinea "Geschiedenis" hieronder).

Nieuwe Testament

Paulus voer tijdens zijn derde zendingsreis van Patara naar de fenicische stad Tyrus (Hand.21:3, 7).


Geschiedenis

Van 586-573 v.C. belegerde Nebukadnezar Tyrus. Volgens de joodse geschiedschrijver Josephus duurde het beleg dertien jaar (Tegen Apion, I.21) en was het voor de Babyloniërs een kostbare aangelegenheid. De stad werd echter niet veroverd en Nebukadnezar brak de belegering af toen Tyrus bereid was om een schatting te betalen.

In 332 v.C. marcheerde Alexander de Grote met zijn leger Klein-Azië door. Toen hij bij de stad Tyrus kwam weigerde de stad haar poorten te openen, waarop Alexander zijn leger bevel gaf het puin van de stad op het vasteland bijeen te schrapen en in zee te storten om daarmee een dam naar de eilandstad te bouwen. Ondertussen hielden zijn zeestrijdkrachten de Tyrische schepen in hun haven opgesloten. Na zeven maanden werd een bres geslagen in de 46 m hoge muren. Afgezien van de 8000 soldaten die in de strijd sneuvelden, werden er bij wijze van vergelding 2000 vooraanstaande leiders gedood en 30.000 inwoners in slavernij verkocht.

Hierna wist de stad zich weer te herstellen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!