Gajus
Γάϊος G1050 "Gaius, Gajus",

Zie ook: Personen, Namen,

Gajus of Gaius (Grieks Γάϊος G1050), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament worden verschillende personen met deze naam genoemd:

Macedoniër

Een Macedoniër die de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis vergezelde en die samen met Aristarchus tijdens het oproer dat door de zilversmid Demetrius was verwekt, met geweld het theater van Efeze in werd gesleept (Hand. 19:29).

Derbe

Een christen uit Derbe in Klein-Azië, een van de zeven met name genoemde reisgenoten van de apostel Paulus, die hem op zijn laatste zendingsreis vergezelden. Gajus en deze anderen vervolgden kennelijk hun weg zonder Paulus en gingen verder naar Troas, aan de Westkust van Klein-Azië, waar zij op hem wachtten. (Hand. 20:4, 5)
Deze Gajus kan dezelfde zijn geweest als die uit Macedonië kwam, aangezien ook Aristarchus in het verslag wordt vermeld. In dit geval zou Gajus van geboorte (of afkomst) een Macedoniër zijn geweest, die echter in Derbe woonde.

Corinthe

Een christen te Corinthe, die door Paulus persoonlijk was gedoopt.
Toen Paulus zijn brief aan de Romeinen schreef, was deze Gajus klaarblijkelijk zijn gastheer en ook die van de gemeente. Dit zou betekenen dat de vergaderingen van de gemeente Corinthe in het huis van Gajus werden gehouden (1 Cor. 1:14; Rom. 16:23).

Overig

Een christen aan wie de apostel Johannes zijn derde brief schreef en die hij wegens zijn getrouwheid, zijn gastvrijheid, alsook zijn werk en zijn liefde prees. (3 Joh 1).


Terminologie

Γάϊος G1050 Gaïos Gaius was een veel voorkomende Romeinse voornaam, denk aan de bekende Romein Gajus Julius Caesar.


18 oktober 2005, laatst bijgewerkt 11 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!