Schriftgeleerde
γραμματεύς G1122 "klerk, schrijver, godsdienstleraar", סָפַר H5608 "shew forth, count, number, declare, tell, scribe",

De schriftgeleerden waren een groep mannen die zich bezig hielden met de bestudering van de Schrift, in het bijzonder van de Wet, daarnaast ontwikkelden en bestudeerden zij de Mishna, welke overgeleverde uitspraken zijn van eerdere rabbi's. Strikt genomen waren deze rabbi's ook Schriftgeleerden.

In de Bijbel lezen we dat zij geloofden dat de Christus een zoon van David is (Mark. 12:35) en dat vóór de komst van het messiaanse rijk de profeet Elia zal optreden (Mat. 17:10).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!