El (God)
אֵל H410 "God, god",

אֵל God
Inhoud

De naam 'El is een van de oudste Semitische benamingen voor een godheid. In het Phoenicisch en Arabisch 'El, in het Aramees 'Alah,2) in het Akkadisch, ilu(m) en in meervoud ilū, ilānu wordt gebruikt voor elke individuele god en voor heilige wezens in het algemeen (dus ook demonen), maar wordt niet gebruikt als een persoonlijke naam van een god.3) In het Ugaritisch Kanaanitisch, wordt il vaker gebruikt als de persoonlijke naam van de allerhoogste god el dan het meer algemene zelfstandige naamwoord "god" (mv. ilm; vr. ilt). In de Ugaritsche mythologie is El het hoofd van het Kana'anitische pantheon, de aartsvader van de overige goden en godinnen, de schepper van de Aarde en alles wat daarop is; maar verder verdwijnt hij naar de achtergrond en speelt een bijrol in de diverse mythen.4)

De betekenis van de, in de Semitische talen zeer verbreide, stam 'el is verschillend uitgelegd en verklaard. De meest geaccepteerde betekenis is "macht", "sterkte", "held"5), afgeleid van het werkwoord lw', ly' "sterk zijn", "machtig zijn". Bijvoorbeeld in Ez. 31: 11 wordt het gebruikt voor Nebuchadnezar als "machtigste der heidenen" en in Jes. 9 : 5 rwbg l' "machtige held" (in de context van de komende Messias, vaak vertaald met "Sterke God") en in een zelfde betekenis Ez. 32: 21 myrwbg yl', "De machtigste der helden"
Het woord El geeft dus macht en authoriteit weer en in dit verband zegt John P. Lange: "Power, greatness, vastness, height, according as they are represented by the conceptions of the day, carried to the fullest extent allowed by the knowledge of the day; this is the ideal of El and Elohim, as seen in the etymological congruity of the epithets joined to those in Genesis." 6)
Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke betekenis niet alleen macht of sterkte was, maar geeft ook aan dat het "controle over iets" hebben betekent, of zoals Walther Eichrodt verwoord: "It is worth noting that whichever of these meanings we adopt stresses the distance between God and man. In this they are in basic conformity with the basic characteristic of the Semitic concept of God, namely, that what is of primary importance is not the feeling of kinship with the deity, but fear and trembling in the face of his overwhelming majesty. Another point which it is necessary to remark is that they do not identify the Godhead with any natural object, but describe it as the power which stands behind Nature, or the overruling will manisfested in it." 7)

Uit bovenstaande bleek dat de naam 'El niet uniek is en wordt in de Bijbel dan ook zelden gebruikt als persoonlijke naam, in tegenstelling met JHWH, als de persoonlijke naam van God. Een van de uitzonderingen is 'El-'Elohei-Yisrael, "De God Israels is God!" (Gen 33: 20; cf. Ps 146: 5 "de Heere, zijn God"). Bijna altijd wordt 'El gebruikt als een soortnaam, net zoals 'elohim. Bijvoorbeeld ha-'el "de [ware] God" (Ps. 18: 31, 33, 48; 57: 3) Zoals hierboven reeds gesteld wordt 'El ook gebruikt als aanduiding voor "andere goden" (Deut. 32: 12 geen andere goden; Ps. 81: 10 Er zal onder u geen uitlands god wezen) of voor een "vreemde god" (Ps. 44: 21 tot een vreemde god uitgebreid; Mal. 2: 11 een vreemde god getrouwd). Ook komen we (zij het in de meervoudsvorm 'elim) in de Bijbel tegen als een "hemels wezen". (Ex. 15: 11 wie is als Gij onder de goden)

Voetnoten


  1) Jürgen Wahlbrink in "Die Bedeutung des Namens in der Bibel", in Beroä-aktuell jrg. 1998/5 p.13.
  2) Souvay, C.L., "The Catholic Encyclopedia, Volume X", Robert Appleton Company, 1991. (Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight)
  3) J. Heise, H.A.I. Stadhouders, "Spijkerschrift voor beginners, Deel II Vocabularium", 1998, p. 81; Encyclopaedia Judaica, Vol. 7 p. 674-675.
  4) Encyclopaedia Judaica, Vol. 7 p. 675.
  5) Gesenius, Dr. H.W.F., "Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament", Baker Book House, Grand Rapids Michigan, 1991, vertaling Gesenius "Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros", p. 45.; Strong 0410 in Online Bible:

  0410 'el {ale}
  shortened from 0352; TWOT - 93a; n m
  AV - God 213, god 16, power 4, mighty 5, goodly 1, great 1, idols 1, Immanuel + 06005 2, might 1, strong 1; 245
  1) god, god-like one, mighty one
  1a) mighty men, men of rank, mighty heroes
  1b) angels
  1c) god, false god, (demons, imaginations)
  1d) God, the one true God, Jehovah
  2) mighty things in nature
  3) strength, power


  6) H.B. Kuhn, "Pictorial Encyclopedia of the Bible", Zondervan Corporation, Grand Rapids (Michigan), 1975, Vol. 2, p . 761; John P. Lange, "Commentary on the Holy Scriptures", I, p 109n.
  7) H.B. Kuhn, "Pictorial Encyclopedia of the Bible", Zondervan Corporation, Grand Rapids (Michigan), 1975, Vol. 2, p . 761; W. Eichrodt, "Theology of the OT", p. 179.
 • Divine Titles as a Problem of Old Testament Translation - by Ronald E. Clements, The Bible Translator 17 (1966) 81–84

 • Koop nu

  Commentaar

  Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!