Vleugels (Gods)
כָּנָף H3671 "vleugel, wiek, uiteinde, hoek, slip (v.e. kledingstuk), zoom",

Zie ook: God, Godheid,

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt meermalen gesproken over de vleugels van God en is een motief dat wijst op Gods bescherming, een wijdverspreid en bekend motief, ook buiten de Bijbel. We komen dit ook tegen in verschillende Bijbelteksten, "hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt" (Ex. 19:4), "Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken" (Deut. 32:11), "den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen" (Ruth 2:12),  "Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen" (Ps. 91:4).


Archeologie

Zegeladruk van HizkiaOp zegels en andere afbeeldingen uit Israël en het hele Midden-Oosten zien we vaak de zon met vleugels weergegeven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!