Leven (eeuwig)

Zie ook: Eeuwigheid,

Het begrip eeuwig leven is onder andere terug te voeren op de christelijke leer zoals deze in de Bijbel tot uitdrukking komt.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt doorlopend gerefereerd aan een opstanding uit de dood en een eeuwig leven dat weggelegd is voor de volgelingen van Jezus (cf. Joh. 3:15-16, 36). Jezus geeft in het hogepriesterlijk gebed zelf de volgende definitie "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." (Joh. 17:3).


Aangemaakt 29 oktober 2005, gewijzigd 19 januari 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!