Demonen
δαιμόνιον G1140 "demon, godheid, geest (boze)", δαιμονιώδης G1141 "demonisch", δαίμων G1142 "god, godin, geest (boze)", διάβολος G1228 "lasteraar, onderdrukker, duivel, demon", πλάνος G4108 "zwervend, ronddolend, dwaalgeest, zwerver, bedrieger", Πύθων G4436 "Python, geest van waarzeggerij, aarddemon, waarzegger",

Zie ook: Artikelen Blog, Demonen (leugen), Engelen, Exorcisme, Geesten oproepen,

Demonen (Grieks δαιμόνιον G1140) gevallen engelen

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Bij een studie naar demonen in het Oude Testament, blijkt dat er, in vergelijking met het Nieuwe Testament, maar weinig over boze geesten en demonen wordt gesproken. In het Oude Testament zijn dan ook geen voorbeelden van gelovigen die de macht hebben gekregen om boze geesten bij zieken of bezetenen uit te drijven.

De drie bekendste voorbeelden zijn de boze geest die een verwijdering bewerkstelligde tussen Abimelech en de burgers van Sichem (Ri 9:23), de boze geest die over Saul kwam (1 Sam 16: 23; 18:10) en de leugengeest die Achab via profeten zal overreden.

Daarnaast komen in het Hebreeuws enkele woorden voor die we ook met demon kunnen kunnen vertalen. Het eerste is het tweemaal voorkomende woord "sjediem", dat ongeveer de betekenis heeft van "zwarten", in de LXX wordt het met demonen vertaald en waar de Israëlieten aan offerden (Deut. 32:17; Ps. 106:37). Opvallend is de toevoeging "aan boze geesten, die geen goden zijn"

Een ander woord is "se'ier" dat "harige" of "geitenbok" betekent en door het NBG met veldgeest wordt vertaald (Lev. 17:7, Jes. 13:21, Jes. 34:14 en 2 Kron. 11:15).

En ander voorbeeld is "Lilith" (Jes. 34:14), door de NBG vertaalt als nachtspook. Van dit woord is de bekende naam Jes. 34:14 afgeleid, welke in de latere joodse overlevering de naam van een vrouwelijke demon, die het met name op zwangere vrouwen heeft gemunt en welke de eerste vrouw van Adam geweest zou zijn.
Tot slot zijn er nog een paar andere tekstplaatsen waar wordt gesproken over (boze) geesten, Zach. 13:2 (onreine geest), Lev. 19:31, 20:6, 20:27.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen we verschillende soorten demonen tegen, zij die ervoor zorgen dat de bezetenen niet kunnen spreken (Mat. 9:32; 12:22; Luk. 11:14).

Een welke bij naam wordt genoemd is Python (Πύθων G4436) in Handelingen 16:16.


Terminologie

Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de Staten Vertaling allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit soort gevallen een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse διάβολος diabolosG1228 verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord δαίμων daimo̱nG1142 betrekking heeft op een engel van de duivel.


Uitdrijven van demonen

Exorcisme

Door Christus worden demonen uitgedreven in Markus 5:12, 13 en Lukas 4:35

Maar ook zijn discipelen kregen de macht om demonen uit te drijven in Lukas 9:1 en in Lukas 10:17 wordt door Christus aangegeven dat de demonen aan ons zijn onderworpen, hoewel we ons door niet over mogen verblijden (Lukas 10:20). Uitdrijvingen door de apostelen wordt genoemd in Handelingen 5:16, 16:18


Aangemaakt 5 maart 2005, laatst gewijzigd 2 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!