Fabel
μῦθος G3454 "verhaal, fabel, verzinsel",

Zie ook: Jotham (fabel), Mythe, Mythologie,

Een parabel, kort moraliserend verhaal met dieren of zaken als handelende personen. In de Bijbel komen 2 fabels voor: Richteren 9:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en  2 Koningen 14:9
Een derde plaats in de Bijbel welke als fabel opgevat kan worden is in Ezechiël 3
Inhoud

samenvatting in chronologische volgorde van de handeling of inhoud van een werk, in het NT vaak aangeduid als ongeloofwaardige vertellingen.

Koop nu