Fabel
μῦθος G3454 "verhaal, fabel, verzinsel",

Zie ook: Jotham (fabel), Mythe, Mythologie,

Een parabel, kort moraliserend verhaal met dieren of zaken als handelende personen. In de Bijbel komen 2 fabels voor: Richteren 9:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en  2 Koningen 14:9
Een derde plaats in de Bijbel welke als fabel opgevat kan worden is in Ezechiël 3
Inhoud

samenvatting in chronologische volgorde van de handeling of inhoud van een werk, in het NT vaak aangeduid als ongeloofwaardige vertellingen.

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!