Izebel
אִיזֶבֶל H348 "Izebel",

Zie ook: Beeldbank, Personen, Namen, Vrouwen,

Izebel (Hebreeuws אִיזֶבֶל H348), een koningin, de Fenicische vrouw van Achab, koning van Israël, en dochter van Eth-Baal, koning van Tyrus en Sidon (1 Kon. 16:31).

Niet te verwarren met de profetes Izebel van Thyatira.

Inhoud

Bijbel

Izebel wordt in de Bijbel getekend als een vrouw die op de achtergrond een enorme invloed uitoefende, ook op haar man (1 Kon. 21:25). Op slinkse wijze ziet ze kans alles in het land te regelen zoals zij dat wil, onder andere met gebruikmaking van het zegel van haar echtgenoot (1 Kon. 21:8), waarmee ze brieven schrijft in Achabs naam. In 1964 werd een eigen zegel van haar gevonden, waaruit blijkt dat zij ook onafhankelijk van Achab zaken kon regelen. Met Izebel loopt het uiteindelijk slecht af. De profeten van Israël beschuldigen haar van hoererij, moordzucht, afgoderij en toverkunsten. Aan het einde van haar macht werd ze op een gruwelijke manier uit het raam gegooid en vervolgens verslonden door honden.


Christendom

In Evangelische en Charismatische kringen wordt manipulerend gedrag van personen toegekend aan de demon of geest van Izebel. (→ Zie het artikel Geest van Izebel).


Zegel

In 1964 ontdekte de archeoloog Nachman Avigad in Israël een zegel waarin de naam ‘yzbl’ in het oud-Hebreeuws staat gegraveerd. In eerste instantie werd aangenomen dat het zegel toebehoorde aan koningin Izebel, de Fenicische vrouw van de Israëlitische koning Achab (9deeeuw v.C.). Maar omdat de schrijfwijze van de naam niet klopte en het naamzegel evengoed van een andere vrouw met dezelfde naam kon zijn geweest, was men niet zeker van de vroegere eigenaresse.

Nieuw onderzoek van de Utrechtse oudtestamentica Marjo Korpel toont aan dat het zegel toch van de bekende koningin Izebel moet zijn geweest. Korpel kwam tot deze conclusie door het nauwkeuriger bestuderen van de symbolen die op het zegel staan afgebeeld.

Zegelkenmerken

Op het koninklijk zegel staan zowel symbolen die op een vrouw wijzen als symbolen die een koninklijke eigenaresse aanduiden. Het zegel is bovendien uitzonderlijk groot in vergelijking met de gangbare zegels die gewone burgers hadden. Ten aanzien van de naam toont Korpel door vergelijking met soortgelijke zegels aan dat op de bovenrand van het zegel twee weggebroken letters moeten hebben gestaan die Izebel als eigenaresse aanwijzen en leiden tot de correcte spelling van Izebels naam (in spiegelbeeld). Het zegel is opgenomen in de ‘Israel Antiquities Authority Collection’ van het Israel Museum te Jeruzalem, dat daarmee heeft aangegeven in te staan voor de echtheid van het object.


Aangemaakt op 12 november 2005, laatst bijgewerkt 25 oktober 2017


Koop nu