Aramees
אֲרָמִית H762 "Aramees",

Het Aramees is een Semitische taal die ooit de lingua franca van het Midden-Oosten was. Het zou geen overdrijving zijn om te stellen dat het Aramees de belangrijkste taal van het Midden-Oosten tussen de periode van de antieke wereldrijken en de komst van de islam is geweest (H. Gzella, p. 12).

Inhoud

Bijbel

Enkele delen van de Bijbel zijn in het Aramees geschreven, daarnaast komen er diverse Aramese woorden in de Bijbel voor.

Oude Testament

Nieuwe Testament

Ook Jezus sprak het hoogstwaarschijnlijk toen hij zijn in het Nieuwe Testament bewaarde gelijkenissen en het Onzevader formuleerde (H. Gzella, p. 11). Anderen. als David Bivin. daarentegen stellen dat Jezus Hebreeuws sprak (D. Bivin, New Light on the Difficult words of Jesus).


Semitische taal

Aramees is een taal die in de loop der eeuwen verschillende stadia heeft doorlopen, hieronder een globaal overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Aramese groep Oud Aramees (inscripties in Syria, 10de-8ste eeuw v.C.)
  Aramees (taal van het Nieuwe Assyrische rijk, 7-4de eeuw v.C.)
  Westelijk Aramees
    Nabatean (Qumran-rollen; Arabische bevolking van Petra, Jordanië)
    Palmyrene (Arabische bevolking van Palmyra)
    Joods-Palestijns Aramees (taal van Jezus)
    Samaritaans Aramees (4de eeuw v.C.)
    Chr. Palestijns Aramees (Chr. Melkieten, 5de-8ste eeuw n.C.)
    hedendaags Aramees in steden/dorpen in de buurt van Damascus
  Oostelijk Aramees
    Syrisch van de stad Edessa (3-13de eeuw n.C.)
    Babylonisch Syrisch van de Bab. talmoed (4-6de eeuw n.C.)
    Mandaean, gnostisch religieuze  groepen (3de-8ste eeuw n.C.)
    hedendaags Aramees in steden/dorpen in Z.O.Turkije

Onder het overkoepelende maar alleen als historisch-linguïstische abstractie bestaande begrip Aramees hebben zich diverse termen gevestigd voor de afzonderlijke Aramese talen (of dialecten, als het in eerste instantie om regionale spreektalen zonder schrijftraditie gaat; de neutrale categorie ‘variëteit’ omvat allebei). Daarvan zijn sommige in principe helder en eenduidig, zoals ‘Syrisch’ voor de literaire standaardtaal van het Syrisch christendom of ‘Bijbels Aramees’ voor de Aramese delen van het Oude Testament (H. Gzella, p. 14). Het is om die reden dat de terminologie in bovenstaande tabel in diverse boeken soms anders worden benoemd.


Aangemaakt op 12 november 2005, laatst gewijzigd 30 juni 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!