Baal-Peor
בַּעַל פְּעוֹר H1187 "Baal-peor, Baal Peor",

Zie ook: Afgoden, Peor,

Baal-Peor (Hebr. בַּעַל-פְּעוֹר‎‎) was een Moabitische vruchtbaarheidsgod, waarbij de open mond van deze afgod verwijst naar het eten van de doden of naar de onderwereld (zie Ps. 106:28 en Jes. 5:14; K. Spronk, Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East, p. 147-148, 231-233). De seksrituelen ter ere van deze afgod hebben te maken met de vruchtbaarheid (Toorn, p. 147; KTU2 1.5 v: 18-21).

Inhoud

Bijbel

We lezen dat Bileam het volk wist te verleiden om in Sittim mee te doen aan de cultus van deze afgod (Num. 25:3ev.), wat bestond uit een seksorgie (Num. 25:1, 8) waar ook offers voor de doden werden gebracht en gegeten (Num. 25:2; Ps. 106:28).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!