Bestialiteit
πορνεία G4202 "sexuele omgang (onwettige), ontucht, overspel, homosexualiteit, gemeenschap met dieren",

Zie ook: LHBTI, LGBT, Seks,

Bestialiteit (ook zoöseksualiteit of dierenseks) is de seksuele omgang met andere wezens dan de mens, zoals dieren en engelen.

Inhoud

Bijbel

Volgens de Mozaïsche wetgeving is bestialiteit verboden en staat de doodstraf op (Ex. 22:19; Lev. 18:23, 29; 20:15-16; Deut. 27:21).

In Genesis 6:1-5 wordt gesproken over de bestialiteit tussen gevallen engelen en de dochters van de mens. Deze gebeurtenis wordt ook vermeld in het apocriefe boek Henoch (1 Henoch 15: 9-16). Een andere situatie wordt genoemd in de passage als de engelen Lot uit Sodom gaan halen en de inwoners deze engelen willen verkrachten (Gen. 19:5).


Geschiedenis

In de Hetitische wetgeving (187-188, 199-200) stond er de doodstraf op afhankelijk om wat voor soort dier het ging.

In de Middeleeuwen stond op seks met dieren de doodstraf; niet alleen voor de mens, maar ook voor het dier.


Aangemaakt 9 januari 2006, laatst bijgewerkt 3 juni 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!