Hyssop / Marjolein
ὕσσωπος G5301 "hyssop", אֵזוֹב H231 "hysop",

Zie ook: Planten / Flora,

Het woord אֵזֹ֗וב (ezov) in de Bijbel verwijst naar een plant welke men in bundels samenbind om als een kwast het bloed op de deurposten aan te brengen (Ex. 12:21-22). Het gaat hier mogelijk om de Syrische hyssop (Origanum Syriacum).

Inhoud

Bijbel

Het woord אֵזֹ֗וב (ezov) in de Bijbel verwijst naar een plant welke men in bundels samenbind om als een kwast het bloed op de deurposten aan te brengen (Ex. 12:21-22). Het is een plant die groeit op muren en daken (1 Kon. 4:33). De fijn behaarde bladeren zijn zeer geschikt om er mee te sprenkelen. Zo werd het gebruikt om een huis te reinigen tegen melaatsheid (Lev. 14:4). In de oudheid werd er verzoenende kracht aan toegeschreven (Num. 19:6; Ps. 51:9).

In veel vertalingen wordt de plant aangeduid met Hyssop, in de NBV zien we dat ze dit hebben vertaald met majoraantakken, wat zoals we zullen zien zeer waarschijnlijk de juiste benaming is. De naam Hyssop (Hyssopus officinalis) zoals wij die kennen, zou volgens sommige geleerden afgeleid zijn van het Hebreeuws ezov of het Arabisch azzof wat heilig kruid betekent. Andere geleerden gaan er vanuit dat het afgeleid is uit het Grieks hys (varken) en ops (gezicht).

Nu wil het geval dat deze plant niet voorkomt in Israël en de Sinaï (Zohary, p 96-97), het moet dus een andere plant zijn. De Syrische hyssop (Origanum Syriacum) komt echter wel voor in dit gebied en voldoet aan de beschrijving dat het groeit op muren en daken. Als men in Israël is kan men deze struik veelvuldig tegenkomen op de steenachtige bodem. De Arabieren noemen het zaatar en gebruiken het in thee en verwerken het gekookt of gebakken in hun eten. Familie van de plant is de Marjolein (Origanum Vulgare).

In de Bijbel lezen we dat de plant wordt gebruikt voor geestelijke reinigingsdoeleinden (Ps. 51:7).


Christendom

In katholieke streken in Nederland werd Marjolein hekswerende en duivelverdrijvende kracht en macht toegeschreven en ook voor die doeleinden toegepast, vaak zonder dat men zich nog de juiste betekenis bewust is. Marjolein is een sterk geurend kruid en heeft een geneeskrachtige werking bij zenuwzwakte, epilepsie en bij stoornissen in de geslachtssfeer zoals pijnlijke menstruatie (W.F. Daems, p. 124-125).


Botanie

Origanum vulgare L. (Wilde marjolein)

Taxonomische indeling
 • Rijk: Plantae(Planten)
  • Superdivisie: Spermatophyta
   • Divisie: Angiospermae
    • Klasse: Dicotyledoneae
     • Familie: Labiatae (Lamiaceae)
      • Geslacht: Origanum (Hyssop)
       • Soort:Origanum dayi
       • Soort:Origanum isthmicum
       • Soort:Origanum jordanicum
       • Soort:Origanum petraeum
       • Soort:Origanum punonense
       • Soort:Origanum ramonense
       • Soort:Origanum syriacum
       • Soort:Origanum vulgare (Marjolein)

Standplaats:
Op min of meer droge, matig voedselrijke grond, vooral op hellingen aan dijken en op kalk.


Verspreidingsgebied

De Origanum syriacum L. en Origanum dayi komen in bijna geheel Israël voor (op de woestijngebieden na), terwijl de Origanum ramonense in de Negev voorkomt. De echte Hysop, Hyssopus officinalis is in Israël onbekend (Website Wilde Planten in Nederland en België, Hyssop).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!