Boom des Levens

Zie ook: Bomen, Paradijs, Eden (hof v.),

De boom des levens (Hebreeuws עֵץ הַחַיִּים‎, Grieks ξυλον ζωης) was een van de bij name genoemde bomen in het paradijs. De andere boom is de boom des kennis van goed en kwaad.

Inhoud

Bijbel

Een boom waarvan als je de vruchten at eeuwig leven zou krijgen. Het is de eerste en laatste boom die bij naam wordt genoemd in de Bijbel. Volgens Openbaring 22:2 "In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken."

Behalve in Genesis (Gen. 2:9; 3:22, 24) wordt de boom ook in Spreuken (Spr. 3:18; 11:30; 13:12; 15:4) en Openbaring (Opb. 2:7; 22:2, 14) genoemd.

Sinds een aantal jaren is er enige discussie gaande of deze boom en de boom des kennis van goed en kwaad dezelfde is (Tryggve Mettinger, The Eden Narrative: A Literary and Religio-historical Study of Genesis 2-3,  [2007], p. 5-11). Echter in Genesis 2:9 wordt duidelijk onderscheid tussen de bomen gemaakt, terwijl in Genesis 3:24 we lezen dat er cherubim aanwezig zijn om de terugkeer naar het paradijs en de boom des levens te beletten. Het is dan ook erg onwaarschijnlijk dat het om een en dezelfde boom zou gaan.


Overig

In de Perzische mythologie was de boom des levens de Gaokerena een heilige Haoma boom, die naast helende werkzaamheden, ook onsterfelijkheid gaf. De Hoama is een rituele drank die de zintuigen versterkt naast de reeds genoemde werkingen.

In het boeddhisme is het de Bo of Bodhi boom en wordt geïdentificeerd met de banyan (Ficus religiosa), een boom uit de moerbeifamilie (Moraceae) van het geslacht ficus, waar ook de vijgenboom deel van uitmaakt.

Soms wordt de boom des levens geassocieerd met de kerstboom.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!