Sidon (plaats)
Σιδών G4605 "Sidon", Σιδώνιος G4606 "Sidonier", צִידוֹן H6721 "Zidon, Sidon", צִידֹנִי H6722 "Sidonians, them of Zidon, Zidonians",

Zie ook: Fenicië, Phoenicië, Plaatsen,

Sidon

Sidon (Hebreeuws צִידוֹן H6721; Grieks Σιδών G4605), plaats; Oude hoofdstad van Fenicië, rijke handelsplaats aan de kust van de Middellandse Zee, gelegen in het tegenwoordige Libanon. Wordt vaak samen genoemd met Tyrus.

Inhoud

Bijbel

De bekendste, of beruchtste persoon, die uit deze stad kwam was koningin Izebel (1 Kon 16:31).


Geschiedenis

Volgens archeologische aanwijzingen was de plek rondom Sidon reeds 4000 v.C. bewoond.

Rond 2100 v.C. stond de stad onder de invloedssfeer van Egypte.

Voor 1000 v.C. was de stad, samen met Tyrus en Arvad, schatplichtig aan Tiglat-Pileser I (1115-1077 v.C.) van Assyrië. Daarna ontwikkelde de stad zich, samen met Tyrus en Arvad, tot een van de belangrijkste Fenicische havensteden.

In 877 v.C. werd de stad aangevallen door de Assyrische legers, waardoor zena de veldtocht van Shalmaneser in 841 v.C. schatplichtig werden. Vanaf die periode probeerden ze meermalen hun juk af te werpen, al dan niet met bondgenoten. In 677 v.C. kwam koning Abdi-Milkuti opnieuw tegen de Assyrische koning Esarhaddon in opstand, waarbij de stad werd ingenomen en verwoest. De bewoners van Sidon werden in ballingschap afgevoerd naar Assyrië en het gebied van de stad werd aan Tyrus gegeven, die tot dan toe een trouwe vazal van de Assyriërs was geweest.

Nadat de Babyloniërs aan de macht kwamen werd de herbouwde stad in 589 v.C. door Nebukadnezar (Nabu-kudurri-usur) II ingenomen en onderhorig gemaakt. Na de val Babylon kwam de stad onder Perzische heerschappij en werd in die periode een van de welvarendste havensteden.

Met de komst van Alexander de Grote zorgde Sidon dat deze van vervangende schepen werd voorzien bij de belegering van Tyrus.

Heden

Na de Eerste Wereldoorlog werd het een onderdeel van het Franse mandaat van Libanon. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad, samen met de rest van Libanon, veroverd door Britse troepen die vochten tegen de Vichy-Fransen, en na de oorlog werd het een belangrijke stad van onafhankelijk Libanon.

Tijdens de Libanese burgeroorlog (1975-1990) werd er fel gevochten wat leidde tot grote verwoestingen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!