Lazarus (2)
Λάζαρος G2976 "Lazarus",

persoon uit een gelijkenis van Christus

Inhoud

Hebraïsmen: Lazarus

Het afgelopen weekend is er dankzij koninginnedag overvloedig voedsel genuttigd en de alcohol heeft rijkelijk gevloeid. Veel mensen waren 'lazarus'. Een vreemde uitdrukking, als je er over gaat nadenken.

Lazarus was in de Bijbel de naam van de bedelaar die in de gelijkenis vol zweren voor het huis van de rijke lag (Luk 16). Omdat men vroeger dacht dat de ziekte van deze man melaatsheid was, werd zijn naam geassocieerd met deze besmettelijke ziekte. Vandaar dat er in onze taal woorden voorkomen als lazerij (melaatsheid), of lazaret (een veldhospitaal voor besmettelijke ziekten). En als Nederlanders eigen zijn er ook de minder nette bewoordingen, zoals iemand belazeren, het zich het (leb)lazarus schrikken of lazarus zijn (dronken).

Als we de betekenis van de naam Lazarus opzoeken, dan blijkt dat deze Griekse naam vanuit het Hebreeuws Eleazar komt, waarvan de betekenis is God (El) helpt (azar).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!