Hulp
עָזַר H5826 "holpen, variant, help, helper, succour", עֵזֶר H5828 "helper",

Hulp (Hebreeuws עֵזֶר H5828) is de handeling om iemand steun of bijstand te verlenen.

Inhoud

Bijbel

We lezen dat Adam geen hulp (helper) had (Gen. 2:20) en dat daarom Eva werd geschapen (Gen. 2:21ev.).

Met name wordt van God verteld dat Hij onze Helper is (Ps. 33:20; 46:2; 63:8; 115:9).


Aangemaakt 20 mei 2006Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!