Sarab
קָדִים H6921 "oosten, oostwaards, wind (oosten), oosterwind",

Zie ook: Oostenwind, Zandstorm,


Onder invloed van de woestijn duikt periodiek een hete woestijnwind op welke uit het Oosten komt, de zogenoemde Sarab (hebr.) of Hamsin (arab.). Deze wind wordt ook wel verward met de Sirocco.

De Sarab is voornamelijk actief in de maanden april en mei en kan worden gezien als scheiding tussen de winter en de zomer. Het is een hete en droge woestijnwind die gewoonlijk drie tot zeven dagen aanhoudt. De oorzaken van deze Sarab zijn nog onbekend; de klimatologische omstandigheden diep in de woestijn zijn nog onvoldoende vastgelegd. Wanneer de Sarab heerst, is de vochtigheidsgraad van de lucht abnormaal laag en de temperatuur stijgt tot boven het gemiddelde (temperaturen > 40° Celsius). De lucht hangt vol fijn stof, zodat de Zon slecht vaag tot niet te zien is. Tijdens de Sarab kan het vochtgehalte in de lucht dalen tot 30% of lager, terwijl het draaglijke en ideale vochtgehalte voor de mens tussen de 40% en 75% ligt. De droge ozon-lage lucht is vermoeiend en heeft een ondraaglijk karakter, bij de mens veroorzaakt het hoofdpijn en slapeloosheid en maakt iedere vorm van arbeid moeizaam. Men heeft het gevoel of men in een oven leeft. Het einde van deze onaangename dagen komt, wanneer de wind plotseling naar het westen draait en de vochtigheidgraad stijgt. De temperatuur daalt en de lucht wordt weer helder. Wanneer dit in het najaar gebeurt, dan volgt vaak spoedig de eerste regen.

Hoewel de overeenkomsten tussen de Sarab en de Sirocco groot zijn, is het voornaamste verschil dat de Sirocco uit de Sahara komt en de Sarab uit de Arabische woestijnen. Tijdens de hete dagen veroorzaakt de wind kleine wervelwinden, ook wel genoemd "dansende djinns" (djinns= Arab. duivels), als de wind verder aanwakkert ontstaat de Sirocco, ook wel Simoon of Harmattan genoemd, en geselt de aarde. De lucht vol met fijn stof en zand verduistert de zon en kan vele dagen aanhouden. Door de hitte is het mogelijk dat de rotsachtige bodem splijt en zodoende kleine aardbevingen veroorzaakt.

Inhoud

Bijbel


Duisternis over Golgotha

Verschillende wetenschappers gaan er van uit dat de Sarab of de Sirocco de oorzaak was van de drie uur durende duisternis. Verder betogen ze dat door de hitte de aardbevingen werden veroorzaakt, waardoor de graven openbarsten. Een verklaring voor het opstaan van de heiligen wordt meestal niet gegeven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!