Hemelvaart

Zie ook: Feesten en rouwdagen, Pasen,

Met de hemelvaart wordt bedoeld het moment dat Jezus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood.

Meer algemeen kan men spreken van iedereen die naar de hemel is opgevaren.

Inhoud

Bijbel

De hemelvaart van Jezus wordt in beschreven in de Evangeliën (Mark. 16:19; Luk. 24:51) en Handelingen (Hand. 1:9-11). Daarnaast wordt het nog aangehaald in 1 Thessalonicensen 4:16-17.

Hemelvaart Henoch & Elia

In het Oude Testament lezen we ook van Henoch (Gen. 5:24; Hebr. 11:5) en Elia (2 Kon. 2:1ev.) dat die niet sterven maar opvaren naar de hemel.


Aangemaakt 24 mei 2006, laatst bijgewerkt 16 maart 2019


Koop nu