Zacharia (vader v. Johannes)
Ζαχαρίας G2197 "Zacharia, Zacharias",

Zie ook: Beeldbank, Elizabeth, Johannes (de Doper), Priesterdienst Tempel,

Zacharia (Grieks Ζαχαρίας G2197), de man van Elizabeth en de vader van Johannes de Doper.

Inhoud

Bijbel

Zacharia was een priester, van de dagorde van Abia (Luk. 1:5). Wat inhield dat hij in de tempel dienst mocht doen, echter omdat er veel priesters waren was de kans klein dat hij meermalen dienst deed in de tempel. Vandaar dat er om werd geloot wie het reukoffer mocht brengen (Luk. 1:9; cf. Ex. 30:7). Het was om die reden dan ook niet vreemd dat hij al oud was (Luk. 1:7).

Zacharia's priesterdienst in de Tempel

De afgelopen twee eeuwen hebben veel onderzoekers getracht op basis van Zacharia's tempel bediening de datum van Jezus geboorte te berekenen (Friedlieb, Leben J. Christi des Erlösers, Münster, 1887, p. 312). Men gaat er dan van uit dat de vierentwintig afdelingen van de joodse priesters, elk een week in de tempel dienden en de Bijbelse vermelding dat Zacharia behoorde tot de achtste afdeling, Abia (Luk. 1:5).

Zie → Priesterdienst Tempel voor een uitvoerige behandeling of het mogelijk is om op basis hiervan de geboortedatum van Jezus te berekenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!