Amarja
אֲמַרְיָה H568 "Amarja",

Amarja = "YHWH spreekt";

Diverse personen: 1) Zadoks grootvader 2) de zoon van een hogepriester in Salomo's tijd 3) een hogerpriester onder Josafat 4) Hizkia's zoon, groot-grootvader van Zefanja 5) een Leviet ten tijd van Ezra 6) een Leviet onder Hizkia 7) een priester ten tijd van NehemiaCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!