Wees
ὀρφανός G3737 "beroofd", יָתוֹם H3490 "wees, weesje",

Zie ook: Weduwe,

Een wees (Hebreeuws יָתוֹם H3490, Grieks ὀρφανός G3737) is een kind van wie een of beide ouders zijn overleden.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel meestal tegelijk genoemd met weduwe, waarbij dan vooral de kleinere kinderen worden bedoeld omdat die net als de weduwen in een zwakke positie zijn en derhalve hulpbehoevend. Vandaar dat er speciale wetgeving is (Deut. 24:19ev.; 26:12; 27:19) en hiertoe wordt opgeroepen (Deut. 10:18; 16:14; Ps. 82:3), terwijl er ook vermeldingen zijn dat aan deze regelgeving niet wordt gehouden (Ex. 22:24; Ps. 94:6; Jes. 1:23).

De enige wees die bij naam wordt genoemd is Hadassa (Esther) die door Mordechai wordt opgevoed (Esth. 2:7).


Terminologie

Als slechts één ouder is overleden dan wordt het kind een halve wees genoemd, zijn beide overleden dan spreekt men van een volle wees. In de Bijbel ligt met name de nadruk als de vader is overleden omdat die de kostwinner is en dan zowel de vrouw als kinderen in een sociaal ongunstige positie komen.


Geschiedenis

In de Codex Hammurabi lezen we dat (op last van de rechters) een weduwe in een ander huis geplaatst kan worden en dat in zo'n geval de heer van dat huis het bezit van de overleden man zal beheren tot de kinderen volwassen zijn geworden (Codex Hammurabi, 177).

Nederland

In Nederland was het de gewoonte dat bij overlijden van de ouders het de taak van peetouders om voor hun minderjarige peetkinderen te zorgen. Tegenwoordig is in het Nederlands recht vastgelegd dat er een voogd wordt toegewezen als beide ouders van een minderjarig persoon zijn overleden (Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 295; Rechtspraak.nl, Voogdij). Zijn beide ouders gestorven dan worden de kinderen of in een weeshuis of bij een pleeggezin ondergebracht.

Bij het onderbrengen in een pleeggezin is er de discussie of rekening moet worden gehouden met de wensen van de ouders, waarbij dit vooral betrekking heeft op religie of afwijkende normen en waarden dan die ouders eropna hielden. Volgens de Jeugdwet moet hier wel rekening mee worden gehouden (Overheid.nl, Jeugdwet, art. 2.3 lid 4).


Aangemaakt 6 maart 2005, laatst aangepast 8 januari 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!