Shekinah
δόξα G1391 "mening, oordeel, gezichtspunt", אֵשׁ H784 "brand, vuur(kolom enz), vurig, brandwond, (hout- enz)vuur, vuur, vuurvlam, vuurkolom", כָּבוֹד H3519 "heerlijken, heerlijk, ere, eer, heerlijkheid, ziel, Shekinah", שְׁכִינָה H7933 "Shekhinah, Shekina",

In Exodus 13:22 wordt vermeld dat de Shekinah dag en nacht aanwezig was.


Ster van Bethlehem: Hypothese de vuurkolom Shekinah
Een van de hypotheses is dat de ster een vuurkolom was. De aanhangers van deze hypothese gaan er van uit dat het geen astronomisch verschijnsel was maar een meteorologisch verschijnsel, of althans een verschijnsel op het aardoppervlak. Deze vuurkolom, door Palestijnse en Babylonische Joden, Shekinah genoemd, was gebaseerd op de Oud Testamentische leer van de goddelijke aanwezigheid in de wereld. Deze vuurkolom, waar Gods Geest in aanwezig was, was het die het joodse volk uit Egypte naar Israël leidde. Shekinah wordt ook wel vertaald met "de glorie van de Heer", de letterlijke vertaling van dit woord is "datgene wat ronddwaalt". Op grond van dit begrip ziet men dan ook een parallel in Lucas, als de engelen de aankondiging doen, van de geboorte van Jezus Christus . Ook hier wordt gesproken over de "glorie van de Heer" (Lucas 2: 9). De hypothese is dan als volgt, zoals bij de herders deze aanwezigheid van de Heer vertegenwoordigd was in de Shekinah, zo was het ook deze Shekinah die de wijzen leidde. Volgens Lightfoot, die deze mening deelt, is van mening dat "de glorie van de Heer", die in een groot licht verscheen bij de herders, toen de engel hun het nieuws van de geboorte van Christus bracht, op zo'n grote afstand eruit zag als een ster tot deze magiërs. Dit verschijnsel zou hen bovendien niet vreemd doen overkomen daar dit bekend was uit de joodse bronnen die in Babylonië waren achter gebleven. Reconstructie van het verhaal is dan als volgt: "Toen de wijzen gearriveerd waren in Jeruzalem, verscheen de ster, die hun in het Oosten was verschenen, weer en leidde hen van Jeruzalem naar Bethlehem. Een afstand van slechts enkele kilometers. De ster leidde de wijzen met grote precisie, om stil te staan boven het huis waar het Kind was." Uit deze "vreemde" beweging van de ster zou dan blijken dat de ster een vuurkolom moet zijn geweest, die hen leidde zoals ook eenmaal God zijn volk leidde in de woestijn.
Men baseert zich op de Kantekeningen bij de Nederlandse Staten Vertaling waar het volgende bij vs 9 is beschreven: Hieruit blijkt dat zij geen gewone ster des hemels geweest is, maar een bijzonder geschapen licht, gelijk de vuurkolom was, die de kinderen Isra?ls door de woestijn leidde.
Bezwaar tegen deze hypothese is, waarom het woord "aster" wordt gebruikt, wat zoals is aangetoond te maken heeft met een "hemellichaam", daarnaast wordt bij de verschijning aan de herders duidelijk over engelen gesproken, met als toevoeging "dat de glorie van de Heer" daar aanwezig was. Deze toevoeging geeft mijns inziens meer de indruk dat dit slaat op de goddelijke boodschap van de engelen en daardoor de aanwezige heiligheid. Tenslotte had ik dan ook minstens dit zelfde woordgebruik verwacht in het evangelie van Mattheüs, als met deze "aster" de Shekinah werd bedoeld.

GILL (Matt. 2:9): The appearing of this star, and then its disappearing for a time, agree, in some measure, with the account the Jews give of the star which they expect will be seen at the coming of the Messiah; for they { Zohar in Exod. fol. 3, 4. & 71. 1.} say,

``after seven days that star shall be hid, and the Messiah shall be hid for twelve months--when he shall descend, the pillar of fire shall be seen as before, in sight, and afterwards the Messiah shall be revealed, and many people shall be gathered to him.''
Notes


In november 2012 werd door de Israëliërs een offensief tegen Hamas ondernomen met als codenaam “ammud anan” ie. wolkkolom. Zie het artikel "De wolkkolom in Gaza" voor meer informatie.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!