Weduwe
χήρα G5503 "weduwe", אַלְמָנָה H490 "burchten, weduwe, verlaten plaatsen, weduwvrouw",

Inhoud