Gibeon (slag bij)

Zie ook: Hagel, Maanstilstand (Jozua), Zonstilstand (Jozua),

Een tweetal veldslagen bij Gibeon worden in de Bijbel genoemd.

Inhoud

Slag door Jozua

Nadat de inwoners van de stad Gibeon de hulp van Jozua en zijn strijdmacht hadden ingeroepen, vertrekt Jozua ’s nachts met grote spoed van Gilgal naar Gibeon (ongeveer 20 km). In de vroege morgen overvalt hij de vijand, die dacht dat de ze nog ver weg waren en begint de slag bij Gibeon. Vervolgens deed God de Amorieten in verwarring raken (Joz 10:10), zeer waarschijnlijk door een zwaar onweer op hen los te laten barsten, zodat ze geen geregelde tegenstand kan bieden. De Amorieten lijden een gevoelige nederlaag en moeten vluchten in N.W. richting en proberen via de bergpas van Beth-Horon te ontsnappen naar Azeka en Makkeda. Voordat zij echter deze steden bereikten, waren al velen gesneuveld en nog meer waren er verpletterd door de zware hagelstenen, die God op de Amorieten deed neerstorten (Joz 10:11). Omdat de strijd nog niet was beslecht sprak Jozua de gevleugelde woorden "Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!" (Joz. 10:12), waarop de zon een volle dag bleef stilstaan (Joz. 10:13).


Strijd tussen Abner en Joab

Minder bekend is de 2de slag bij Gibeon in ca. 1010-1008 v.C. tussen Abner en Joab (2 Sam 2:12ev)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!