Licht
λευκός G3022 "licht, helder, schitterend, wit", מָאוֹר H3974 "lichtende, luchter, licht, hemellicht, lichtkandelaar, kandelaar, lichten", מֶחֱזָה H4237 "licht", נִיר H5216 "licht, kaars, lamp, kandelaar",

Zie ook: Beeldbank, Lamp, verlichting,

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Hierbij wordt onder elektromagnetische straling de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen) bedoeld.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt onder licht het "zichtbare licht" bedoeld dat met de ogen waarneembaar is.

In Filippenzen 2:15 stelt Paulus dat gij schijnt als lichten in de wereld, Het Amerikaanse leger heeft indertijd, in geval er geen elektriciteitsvoorzieningen zijn, "breaklights" uitgevonden. Staafjes die als ze gebroken worden in de duisternis gaan gloeien. Zo is het ook met christenen, die moeten eerst door Jezus gebroken worden voor ze een licht kunnen zijn in de duistere wereld.


Elektromagnetisch spectrum

Elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling. Het spectrum laat zich van lage naar hoge frequentie (maar ook energieniveau per foton en daarmee van grote naar kleine golflengte) als volgt in een tabel zetten:

Naam Frequentiegebied (globaal) Golflengtegebied
Radiostraling, Extremely low frequency (ELF) 3 - 30 Hz 10.000 - 100.000 km
Radiostraling, Super low frequency (SLF) 30 - 300 Hz 1000 - 10000 km
Radiostraling, Ultra low frequency (ULF) 300 - 3000 Hz 100 - 1000 km
Radiostraling, Very low frequency (VLF) 3 - 30 kHz 10 - 100 km
Radiostraling, lange golf 30 - 300 kHz 1 - 10 km
Radiostraling, middengolf (AM-radio) 300 - 3000 kHz 100 - 1000 m
Radiostraling, korte golf 3 - 30 MHz 10 - 100 m
Radar 25 - 1000 MHz 0,1 - 300 mm
Radiostraling, Very high frequency (VHF) 30 - 300 MHz 1 - 10 m
Radiostraling, Ultra high frequency (UHF) 300 - 3000 MHz 10 - 100 cm
Radiostraling, Super high frequency (SHF) 3 - 30 GHz 1 - 10 cm
Satelliettelevisiesignaal 3 - 12 GHz 2,3 - 7 cm
Microgolfstraling 0,3 - 300 GHz 1 - 1000 mm
Infraroodstraling (warmtestraling) en sub-millimeter-straling 0.3 - 394 THz 780 nm - 1 mm
Zichtbaar licht, de zichtbare spectrale kleuren 394 - 789 THz 380 - 780 nm
Ultraviolet licht (ook wel "black light" genoemd omdat het niet zichtbaar is met het oog). 750 THz - 30 PHz 10 - 380 nm
Röntgenstraling 30 PHz - 3 EHz 0,1 - 12 nm
Gammastraling (het gevolg van bijvoorbeeld radioactief verval). 3 EHz - 30 ZHz 0,01 - 1 pm
Kosmische straling (hoogtestraling), afkomstig van de Zon (zonnewind) en sterren (laag-energetisch) en supernova's en zwarte gaten (hoog-energetisch) > 30 ZHz < 0,01 pm


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!