Perzie
פָּרַס H6539 "Perzie", פָּרַס H6540 "Perzië, Perzen", פַּרְסִי H6542 "Perzisch", פַּרְסִי H6543 "Perzisch",

Zie ook: Beeldbank, Achaemeniden, Persepolis, Perzisch (taal), Perzische Bijbelboeken, Wet van Meden en Perzen,

Het Perzische Rijk was een uitgestrekt rijk dat in het Nabije Oosten lag, met als hoofdland Perzië (het huidige Iran). De belangrijkste steden waren Babylon, Susa, Persepolis en Ctesiphon.

De Achaemeniden waren het koningshuis van het Oud-Perzische Rijk, zo genoemd naar hun voorouder Achaemenes.

Inhoud

Bijbel


Geschiedenis

Ontstaan van het Perzische Rijk:


Verkorte chronologie

Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het Perzische rijk welk (in)direct in verband staan met Bijbelse gebeurtenissen. Als basis is de chronologie van dr. G.W. Lorein genomen (G.W. Lorein, p. 12-17) overige gebruikte bronnen worden onder de chronologie vermeld voor zover van toepassing:

Jaartelling Bijbel Omschrijving
604-536 Daniel Periode van het boek Daniel
550-530 Cyrus de Grote
12 okt. 539 Dan. 5:30 val van Babel
29 okt. 539 Officiële intocht van Cyrus in Babel
24 dec. 539 Dan. 6 Daniel in de leeuwenkuil
538-515 Ezra 1-6 Periode van het boek Ezra 1-6
lente 538 Dan. 9 Daniel beseft dat een terugkeer naar Jeruzalem mogelijk wordt, maar dat het de Joden niet waard is.
zomer 538 Ezra 1:1-4; 2 Kron. 36:22-23 Cyrus geeft de Joden toestemming om terug te keren naar Juda.
537 Ezra 1:5-11 Terugkeer uit ballingschap onder leiding van Sesbazar.
23 apr. 536 Dan. 10-12 Profetieën van Daniel over eigen tijd tot de eindtijd.
529-522 Cambysus
522-522 Smerdis
522-485 Darius I
522-475 Zacharia Periode van het boek Zacharia
520 Haggai Periode van het boek Haggai
29 aug. 520 Hag. 1:1-11 1ste dag, 6de maand, 2de jaar Darius
21 sept. 520 Hag. 1:12-2:1 24ste dag, 6de maand, 2de jaar Darius
17 okt. 520 Hag. 2:2-8 21ste dag, 7de maand, 2de jaar Darius
18 dec. 520 Hag. 2:9-22 24ste dag, 9de maand, 2de jaar Darius
15 feb. 519 Zach. 1ev. Visioenen Zacharia
7 dec. 518 Zach. 7ev. Vastenpreek van Zacharia
21 apr. 515 Ezr. 6:19 Eerste Pascha in de nieuwe tempel wordt gevierd
485-465 Xerxes I
1 dec. 486 eerste vermelding Xerxes als koning
483 Esth. 1:3 derde jaar regering Xerxes
apr. 481 - nov. 480 veldtocht Xerxes naar Griekenland
478-474 Esther Periode van het boek Esther
begin 478 Esth. 2:16 in de winter1)
lente 474 Esth. 3:7 werpen van de loten (maand Nisan)
17 apr. 474 Esth. 3:12 versturen van wet van Meden en Perzen2) 3)
25 juni 474 Esth. 8:9 70 dagen na Esth. 3:12
7 mrt 473 Esth. 9:1, 17-18 3)
8 mrt 473 Esth. 9:17-19, 21 13de dag maand Adar
9 mrt 473 Esth. 9:18, 21 14de dag maand Adar
465-424 Artaxerxes I
458-457 Ezra 7-10 Periode van het boek Ezra 7-10
4 aug. 458 Ezra 7-10 Ezra komt als ambtenaar en probeert de wet te introduceren bij de bevolking.
446-425 Nehemia Periode van het boek Nehemia
445 Neh. 1-2 Nehemia komt als gouverneur en begint met de herbouw van de muur en brengt economische verbeteringen.
8 okt. 445 Neh. 8:1-8 Schriftlezing onder leiding van Ezra.
433 Nehemia keert voor korte tijd terug naar het Perzische hof.
430 Maleachi Periode van het boek Maleachi
430 Neh. 13 Nehemia komt opnieuw terug en moet optreden bij een aantal incidenten.
424-423 Xerxes II
423-423 Sogdianus
423-404 Darius II
404-358 Artaxerxes II
358-338 Artaxerxes III
338-336 Arses
336-330 Darius III

1) Als de identificatie Ahasverus = Xerxes correct is, dan is de datum 22 december 479 - 21 januari 478. Herodotus of Halicarnassus vermeldt een paleisintrige in deze periode (J. Lendering, livius.org).

2) R. A. Parker and W. H. Dubberstein, Babylonian Chronology 626 B.C.-A.D. 75, p. 31; J. Lendering, livius.org.

3) The first decree, to destroy the Jews, had gone out on April 17, 474 B.C. (3:12). Ahasuerus published this one, allowing the Jews to defend themselves, on June 25, 474 B.C. The Jews had over eight months to prepare for the day their enemies might attack them, which was March 7, 473 B.C. (Constable's Notes, Esther 8:9-14)


Aangemaakt 15 juli 2006, laatst gewijzigd 8 oktober 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!