Verzoendeksel
ἱλαστήριον G2435 "zoenoffer, verzoenoffer, verzoendeksel",

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!