Evolutie

Zie ook: Artikelen Blog, Creationisme, Dinosaurier, Schepping,

De evolutietheorie is een wetenschappelijke hypothese voor het ontstaan en de ontwikkeling van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde.

→ Prof. dr. Bruinsma, Schepping En Evolutie In De Levende Natuur

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt geen melding gemaakt ten gunste van de evolutietheorie, eerder wordt deze afgewezen daar de Bijbel ervan uitgaat dat alles door God is geschapen. Veel christelijke wetenschappers die Bijbelgetrouw zijn hangen dan ook het creationisme aan.

Apocriefe boeken

De enige verwijzing van mogelijke evolutie van dieren in de apocriefe boeken vinden we in het Boek der Wijsheid 19:18: Want de land-dieren veranderen in water-dieren, en die gemaakt waren om te zwemmen gingen op de aarde. Hier wordt niet gesproken over dinosauriërs maar meer algemeen over dieren.


Citaten

"Als het christelijk geloof op net zo weinig feiten zou zijn gebaseerd als de evolutietheorie, zou ik beslist atheïst worden."

Drs. Ben Hobrink, Moderne Wetenschap in de Bijbel, 2005, p. 256


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!