Shin
ש H9022 "Shin",

Zie ook: Beeldbank, Hebreeuws,

Shin (Hebreeuws ש), Hebreeuwse letter, de 21ste van het Hebreeuwse alfabet.

Inhoud

Etymologie

Volgens William Albright (Albright, W. F., "The Early Alphabetic Inscriptions from Sinai and their Decipherment," Bulletin of the American Schools of Oriental Research 110 (1948): p. 15) was het Proto-Sinaïtische teken een representatie van een "tand", terwijl de Encyclopaedia Judaica stelt dat het een "boog" representeert (Encyclopaedia Judaica, Vol. 14 p. 1408).

De letter komt ook voor in andere alfabetten, zoals het Syrisch ܫ, Arabisch ش‬ en Foenicisch . Uit het Foenicisch is de Griekse letter Sigma Σ ontstaan en in het Cyrillisch Ш. De Latijnse S is uit de Griekse letter Sigma ontstaan.


Jodendom

Bij sommige Joden is het de gewoonte om tijdens de Aäronitische zegen (Num. 6:22-27), de vingers van de handen in de vorm van de shin te zetten en uit de meditatieve kabbala komt. In de Zohar lezen we de diepere betekenis (Zohar Bamidbar 147a):

... Rabbijn Yosi zei dat wanneer de Cohen zijn handen opheft om de gemeente te zegenen, het volk hem niet hoeft te aan te kijken, omdat de Shekinah op zijn handen rust.

     Rabbi Yitzchak vroeg: "Als ze de Shekinah niet kunnen zien, welke schade is er dan voor hen? Er staat immers geschreven: "Want niemand zal Mij zien en leven." Onze wijzen hebben dit uitgelegd om te bedoelen dat geen levende mens G'd kan zien."

     Rabbi Yosi antwoordde Rabbi Yitzhak: "Het is omdat de Goddelijke Naam wordt vermeld in de vingers van hun handen, en een persoon zou ontzag moeten hebben. Hoewel ze de Shekinah niet kunnen zien, moeten ze niet naar de handen van de priesters kijken, dus moeten de mensen niet onbeschaamd jegens de Shekinah zijn."

Op de vraag hoe de goddelijke naam zichtbaar is vervolgt de Zohar met:

We hebben geleerd dat wanneer de priester zijn handen in zegening opheft, het volk in ontzag en angst moet zijn, en weet dat er in die tijd een tijd van goede wil heerst in de werelden, de hogere en lagere wezens zijn gezegend en er is geen oordeel onder hen allemaal.

Dat is de tijd waarin de oudste en verborgen mensen in de kleine gezichten worden onthuld en in alles de vrede overwint.

Rebecca Brown en Daniël Yoder stellen over de kabbala "In werkelijkheid gaat het om een vorm van satanisme, ofschoon mensen die er deel van uitmaken, de naam satan nooit gebruiken. Zij onderwijzen en dienen de “Meester”” (Rebecca Brown en Daniel Yoder, Onverbroken vloeken, Gazon Uitgevrij, 1995).

In de Amerikaanse sciencefiction filmserie Star Track is het een handgebaar welke hiervan is overgenomen en de Vulcaanse groet (Engels Vulcan salute) wordt genoemd en waarbij dan "Leef lang en vaarwel" wordt gezegd.


Aangemaakt op 12 januari 2011, laatst gewijzigd op 9 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!