Holocaust, Shoa

Zie ook: Artikelen Blog, Antisemitisme, Jodenvervolging,

De woorden shoa en holocaust zijn benamingen voor de systematische moord van de nazi’s op zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het woord holocaust komt van het Grieks ὁλόκαυστον (holokauston) wat 'geheel verbrand' betekent, en is een aanduiding voor een brandoffer aan een godheid. Om die reden zijn er dan ook, met name uit joodse kringen, bezwaren tegen deze naamgeving. In joodse kringen spreekt men dan ook liever over שׁוֹאָה shoa, wat Hebreeuws is voor ‘vernietiging'.

Inhoud

Achtergrond

Binnen het NSDAP was het antisemitisme altijd een belangrijk onderdeel van hun partijprogramma. Al voordat Hitler aan de macht kwam schreef hij in zijn boek "Mein Kampf" over de Joden dat de Duitsers WO-I niet hadden verloren als "tien- of twaalfduizend van deze volksverraders onder het gifgas hadden gehouden". Eenmaal aan de macht werden door Hitler en zijn regerende partij allerlei maatregelen getroffen waarin het antisemitisme steeds meer de boventoon voerde en uiteindelijk resulteerde in de "Neurenberger wetten" in 1935, om "verder geweld te voorkomen". Door deze wetten werd bepaald wie wel en wie niet een Duitser of Jood was. Voor de Joden betekende deze wetgeving dat ze hun burgerrechten kwijtraakten en dat huwelijken tussen Joden en niet-Joden werden verboden. Op 10 november 1938 vond na de moord op Vom Rath de Kristallnacht plaats. Duizenden SA-mannen in burger overvielen de Joodse huizen, winkels en synagogen, staken die in brand en sloegen de aanwezige Joden in elkaar. Kritiek uit het buitenland werd afgedaan dat dit het "Gesundes Volksempfinden", het gezonde volksoordeel, was.

In de periode 1938-1941 werd gezocht naar een "oplossing" om van de Joden, die nu tweederangs burgers waren, af te komen, waarbij deportatie naar Madagaskar als een optie werd gezien. Dit was echter een Franse kolonie en de Britse marine beheerste de zee en daar het eiland in handen van de geallieerden bleef, was het onmogelijk om dit plan te realiseren. De aanval op Rusland bood andere mogelijkheden, maar de nazi's kwamen er al snel achter dat het deporteren en opsluiten van de Joden geld en voedsel kostte en steeds meer werd uitroeiing en vernietiging als de beste optie bezien. Na onderzoek van de diverse mogelijkheden werd gekozen voor vergassing. In eerste instantie door de Joden te vergiftigen met koolmonoxide in speciale gaswagens. In september 1941 werden eerste proeven gedaan met Zyklon B in Auschwitz. In september 1941 werd door Hitler het besluit genomen over de Endlösung der Judenfrage, een paar maanden later in januari 1942 werd de logistieke uitvoering van dit besluit besproken.


Bekende omgekomen personen

Hieronder een lijst van meest bekende personen die zijn omgekomen tijdens de Shoa.

Messiasbelijdende joden


Citaten

First they came for the communists, and I did not speak out–because I was not a communist.
Then they came for the socialists, and I did not speak out–because I was not a socialist.
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out–because I was not a trade unionist.
Then they came for the Jews, and I did not speak out–because I was not a Jew.
Then they came for me–and there was no one left to speak out for me.

Rev. Martin Niemoller


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!