Hymeneus
Ὑμεναῖος G5211 "Hymeneus",

Zie ook: Personen, Namen,

Hymeneus (Ὑμεναῖος G5211 hi-men-e'-us "behorend tot het huwelijk" vernoemd naar Hymen de god van het huwelijk) een tegenstander van de apostel Paulus in Efeze (1 Tim 1:20; 2 Tim 2:17) die vermeld wordt samen met Alexander en Filetus.

Inhoud

Bijbel

Het is interessant om op te merken dat in beide passages waar deze personen worden genoemd, de naam van Hymeneus steeds als eerste wordt vermeld, daarmee misschien aanduidend dat hij de leider van hen was.

In 1 Tim. 1:20 wordt Hymeneus genoemd onder "enkelen" die hun geloof opzij hadden gezet. Paulus voegt hieraan toe dat hij ze heeft overgegeven aan de satan, zodat zij misschien zouden leren niet meer te lasteren. In 2 Tim. 2:17 wordt Hymeneus samen met Filetus genoemd onder de personen wiens ijdel gepraat alleen maar zal leiden tot meer goddeloosheid, en wiens woord "gelijk de kanker" zich zal verbreiden. De apostel verklaart dat Hymeneus en Filetus de richting op zijn gegaan zijn van mensen zoals die hierboven beschreven en hij voegt eraan toe dat deze twee personen "met betrekking tot de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al voorbij is, en het geloof van sommigen verstoord."


Terminologie

Hymeneüs Ὑμεναῖος G5211, afgeleid van Hymen de god van het huwelijk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!