Delaja

 דליה persoon Dalaja (betekenis "JHWH heeft geput")

Aantal personen  in de Bijbel

  1. priester ten tijde van David, leider van de 23e afdeling
  2. een zoon van Semaja, leider van Juda tijdens Jeremia aan het hof van Jojakim
  3. hoofd van een familie in ballingschap, van onzekere herkomst, die ten tijde van Zerubbabel beweerde Israëlieten te zijn
  4. afstammeling van Zerubbabel
  5. de zoon van Mehetabel en vader van Semaja, tijdgenoot van Nehemia
Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!