Diana
Ἄρτεμις G735 "Artemis, Diana",

Zie ook: Afgoden, Artemis, Maan (godin),

Diana, andere benaming voor Artemis.

Inhoud

Diana van Efeze

Deze wordt onder andere genoemd in Hand. 19:28, haar tempel in Efeze behoorde tot één van de 7 wereldwonderen, deze werd door Herostratus in brand gestoken en in de as gelegd was; maar later, in de dagen van Alexander de Grote, was deze nog groter en mooier herbouwd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!