Thamar (v. Juda)
Θάμαρ G2283 "Thamar", תָּמָר H8559 "Tamar",

Zie ook: Thamar (doorverwijspagina),

תמר, Θαμαρ; Thamar, de schoondochter van Juda, (Genesis 38:6ev.) wiens eerste man, Er, stierf, vervolgens gelost werd door diens broer Onan, maar ook stierf. Uiteindelijk deed zij zich voor als een hoertje en ging met Juda, de vader van haar twee gestorven mannen naar bed en via hem zwanger werd van een tweeling.

Inhoud

Bijbel

Als je het geslachtsregister in Mattheüs leest, dan vallen de namen van een aantal vrouwen op. De eerste is Thamar. Een vrouw die door Juda was uitgekozen (zo ging dat nog in die tijd) voor zijn oudste zoon Er, maar daar deze "kwaad in de ogen van de Heer was" (vs. 7) stierf hij. In die tijd was het dan normaal dat, om het nageslacht veilig te stellen, ze moest trouwen met degene die het meest nabij was en dat was zijn broer Onan. Men noemde dit "lossen" en betekende dat als er hieruit een zoon werd geboren, dat deze de erfenis kreeg van de gestorvene (=Er). Nu had Onan daar niet veel zin in, want dat betekende dat een deel van de erfenis niet naar zijn kinderen ging. Dus ging Onan wel met Thamar na bed, maar ging laten we maar zeggen "voor het zingen de kerk uit" (vs 9), als straf werd hij daarom gedood door de Heer. Nu was er een probleem (of eigenlijk een dubbel probleem), wie moest nu Er (en Onan) lossen en met Thamar trouwen, de enig overgebleven zoon van Juda was Sela, welke nog te jong was om te huwen.

Thamar werd zogezegd afgescheept door Juda, en als vrouw had je weinig in te brengen. Het zag er naar uit dat ze de rest van haar leven in "rouw" moest doorbrengen. Dus ging ze terug naar haar vaders huis (vs 11) en hoorde lange tijd later dat Sela een grote jongen was geworden en haar niet had gelost. Ze voelde zich nu helemaal geloosd, temeer daar ook Juda's huisvrouw gestorven was. Zij bedacht een list, ze maakte zich mooi, bedekte haar aangezicht zodat ze niet snel herkenbaar was en doste zich op als de meest verleidelijke hoer die een man in de rouw, zoals Juda, zich maar kon bedenken. En ja als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid, tuimelt hij erin. Waarschijnlijk dacht hij vooruit met de geit, niemand die het ziet of merkt, maar Thamar handelt als een echte vrouw die de geit wil melken en vroeg hoeveel wil je me betalen. (vs 16)

Ze komen overeen dat hij een geit zou betalen, maar die had hij niet even bij de hand. Als onderpand gaf hij daarom zijn zegelring (zeg maar zijn portemonnee), staf (wat is nou een man zonder staf) en zweetdoek (waaraan iedereen je kon herkennen) geven. De deal was gesloten en Thamar raakt zwanger van haar schoonvader Juda en zorgt ervoor dat hij zijn onderpand niet meer kan inwisselen voor de geit. En Juda die laat het verder maar op zijn beloop, want uiteindelijk wilde hij toch niet met zijn wandaad geassocieerd worden (vs 23), want je gaat toch niet open en bloot naar de Wallen, dat tast alleen maar je positie in de society aan.

Als Juda na drie maanden hoort dan zijn schoondochter zwanger is wordt hij woest, hoererij en dat nog wel in zijn familie, dat is ongepast. Branden zal ze (vs 24), zich zomaar te grabbel gooien voor de eerste de beste. Thamar, was echter niet zomaar een geit van een vrouw, ze wist precies wat ze deed en eenmaal voor de familieraad, vroeg ze fijntjes of ze wist van wie die zegelring, staf en zweetdoek was. (vs 25) Als vrouw mocht ze dan weinig rechten hebben in zo'n maatschappij, maar de weinige rechten die ze had daar mocht niet aan getoornd worden. Ze had het recht om gelost te worden door Sela, of anders door Juda, zodat niet alleen de erfenis van haar man Er gered zou worden, maar ook ervoor zou zorgen dat zij niet aan de bedelstaf zou geraken. En dan moet Juda bekennen dat ze gelijk had en neemt haar tot vrouw (vs 26) ook al gaat hij nooit meer met haar naar bed.

In deze Thamar zien we een parallel met Maria, ook zij was in een zwakke positie toen bleek dat ze zwanger was. En oppervlakkig bezien waren beiden volgens de joodse wet schuldig. En zoals Thamar, technisch gesproken, geen overspel pleegde met Juda, zo kon ook Maria niet schuldig worden geacht aan overspel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!