Dedan
דְּדָן H1719 "Dedanieten, Dedan", דְּדָנִים H1720 "Dedanieten",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Plaatsen,

Dedan (Hebreeuws דְּדָן H1719), het tegenwoordige al-'Ula, was een stad en een volk uit het noordwesten van Arabië, welke beroemd was vanwege zijn karavaanhandel (Jes 21:13; Ezech 27:20). Hoewel reeds genoemd in de volkerentabel (Gen 10) wordt de stad het meest genoemd in de profeten van de 7de eeuw (Jes 21:13; Jer 25:23; 49:8; Ezech 25:13; 27:20) toen de stad een Sabese kolonie was.

Inhoud

Geschiedenis

De stad wordt genoemd door Nabonidus in één van zijn inscripties (ANET, p. 562) en is langere tijd door hem bezet geweest (6de eeuw v.C.). Verder zijn er een aantal Arabische inscripties gevonden in de buurt van Taima' (het Bijbelse Thema) die de stad vermelden en kunnen gaan over de eerder genoemde bezetting en oorlogen (POTT, p. 293).
Later is het koninkrijkje in Perzische handen gevallen, met de komst van de Nabateeërs verloor Dedan zijn positie als belangrijkste centrum in het gebied aan het naburige Hegra (het tegenwoordige Medain Salih).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!