Alcohol drinken

Zie ook: Alcoholverslaafd, Bier, Drank, Drinken, Dronkenschap, Wijn / most,

Een alcoholische drank is een drank die alcohol bevat. Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit: 1) granen, gebruikt voor bier en sake; 2) vruchten, druiven voor wijn; 3) melasse, diverse overige dranken.

Inhoud

Bijbel

Het woord alcohol komt niet in de Bijbel voor, wel worden diverse alcoholische producten genoemd. Verbazingwekkend is dat naast water altijd gesproken wordt over alcoholische dranken, op misschien de droom in Gen. 40:11 na, welke echter eerder symbolisch uitgelegd moet worden.

Oude Testament

Noach was degene waarvan als eerste bekend was dat hij dronken werd van de wijn (Gen. 9:21ev.), terwijl een andere beruchte passage is als de dochters van Lot hun vader dronken voeren (Gen. 19:32ev.), terwijl ook in het boek Esther diverse vermeldingen zijn van gelagen (Esth. 1:7ev.; Esth. 3:15).

Aan de andere kant werd de aanwezigheid van alcoholische dranken als een zegen gezien (Deut. 14:26).

Nieuwe Testament

Van Jezus werd gezegd dat hij een wijnzuiper was (Mat. 11:19), terwijl in een andere passage hij honderden liters water in de beste wijn veranderde (Joh. 2:3-10). Terwijl Paulus Timotheüs adviseerde om regelmatig een weinig wijn te drinken (1 Tim. 5:23).

Algemeen

Het nuttigen van alcoholische dranken wordt niet afgewezen in de Bijbel, wel het overmatig gebruik dat tot dronkenschap leidt (Jes. 5:11; Luk. 21:34; Rom. 13:13; etc.).


Terminologie

Het eerste alcoholische product is 'most en wijn', waarbij most (Hebreeuws תִּירוֹשׁ H8492) vaak ook als 'nieuwe wijn' wordt vertaald en waarmee het eerste gistingsproces werd genoemd. Bij wijn (Grieks οἶνος G3631; Hebreeuws יַיִן H3196) kan in eerste instantie gedacht worden aan wijn van druiven, maar bekend is dat ook van andere vruchten wijn werd gemaakt.

Het tweede alcoholische product is 'sterke drank' of bier (Grieks σίκερα G4608; Hebreeuws שֵׁכָר H7941), wat is gebaseerd op gefermenteerd graan en alom in het Midden-Oosten bekend was.


Geschiedenis

Bij vele opgravingen zijn grote wijnpersen gevonden voor het produceren van wijn (zoals in Avdat en Shivta).

Folklore

De laatste tijd zijn er, vooral onder evangelische christenen, die stellen dat volgens de Bijbel geen alcohol mag worden gedronken en dat met wijn en sterke drank dan ook niet alcoholische dranken worden bedoeld. Hier is echter niet alleen historisch alsook taalkundig geen enkele grond voor, bij vele archeologische opgravingen is gebleken dat al het sap van druiven en andere vruchten direct werd omgezet naar most of wijn (in verband met de houdbaarheid). Terwijl via ostraca zelfs recepten zijn overgeleverd hoe men bier moest maken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!