Godsnaam (misbruik van)

Zie ook: Godsnaam, Vloeken,

In de Bijbel wordt meermalen gewaarschuwd dat men de Naam van God niet mag misbruiken.

Inhoud

Misbruik door christenen

Een bekende spreuk, welke de Bond tegen het vloeken gebruikt, is: "Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit Zijn naam". Deze, en veel andere spreuken die op posters door heel Nederland hangen, hebben als doel, om de naam van Jezus (en God) niet meer als stopwoord te gebruiken. Op één van de posters staat dan ook dat het vreemd is dat er van de ongeveer 20.000 voornamen, er slecht één als stopwoord wordt gebruikt: Jezus. De poster vervolgt met: "Voor veel mensen is deze naam heilig. Gebruik deze naam daarom met respect."
Deze laatste verklaring heeft mij aan het denken gezet. Als ik op voetbal stadions, NS-stations ed. zo'n poster zie, dan is de link snel gemaakt om niet-gelovigen hierop te wijzen. Toch denk ik dat dit te kort door de bocht is. Als ik in de Bijbel de tien geboden lees, dan zijn deze niet in de eerste instantie gegeven aan de niet-gelovigen, maar aan de gelovigen. Frinsel vraagt zich dan ook terecht af (Oogst, 821 p. 4) "We moeten ons niet afvragen wat dit gebod betekent voor een goddeloze buitenwereld, maar voor ons als Bijbel getrouwe christenen. Hoe gaan wij om met Gods naam? Hoe spreken we over Hem?"
Hoe spreken wij als christenen over God, of anders gesteld wat voor beeld schetsen wij van God. Het valt me de laatste jaren op, dat in veel kerken de laatste tijd het Evangelie gebracht wordt met behulp van banale en dubieuze grappen. Er zijn zelfs christelijke cabaretiers die het hoofdprogramma vormen van een kerkdienst. Daarnaast is er tegenwoordig een hele categorie predikers, die nog maar één aspect van Gods Woord behandelen, zij zeggen dat alles alleen nog maar genade is en dat we, wat we ook nog maar doen, we toch gered zijn, of een categorie die precies het omgekeerde pretendeert, nl. dat we allemaal verloren zijn, wat we ook doen (hoewel deze laatste groep steeds minder vaak voorkomt).
Dit eenzijdig belichten van Gods Woord is ook een vorm van misbruik, omdat we zo een verkeerd beeld schetsen van God. Natuurlijk mag er humor in een preek zijn, maar dat hangt dan wel af van de context. Een stuk zelfspot en het relativeren van de waan van de mens zien we ook in de Bijbel verschillende voorbeelden. Maar zodra het om Gods Naam of om heilige zaken gaat, dan moeten we oppassen. Het heeft nl. als consequentie dat de toehoorders door dit onderwijs niet meer leren om God te respecteren en te vrezen. We zien in dit soort genootschappen dat de zonde niet meer meeteld bij zo'n tolerante God. Er wordt dan een beeld geschets dat God een lieve God is en niet een God van liefde (wat heel wat anders is). Zo wordt een lichtzinnig geloof gemaakt, dat even lichtzinnig wordt aangepast aan de eigen wensen en zonder gevolgen voor de eeuwigheid wordt afgeschaft.
Een derde categorie christenen, misbruiken God's naam op een nog ander manier. Regelmatig hoor ik "God heeft mij gezegd..." of "De Here wil..." en dan blijkt dat, op deze vrome manier, deze christenen hun eigen standpunten en ideeën kracht willen bij zetten. Ook dit is een vorm van misbruik, daar met zo'n uitspraak correctie en tegenspraak onmogelijk wordt gemaakt, het is dan ook een vorm van manipulatie. Vandaar dat in de Bijbel staat dat we alle dingen moeten toetsen (1 Thess 5: 21) en alles wat goed is behouden. Vandaar dat we lezen dat Paulus, toen hij een visioen kreeg, dit voorlegde aan andere christenen om te toetsen op echtheid (Hand 16: 10). Het is dan ook zeer noodzakelijk dat wij dat ook doen, inderdaad zijn wij in Christus gered en hebben we de Heilige Geest gekregen, maar we blijven in dit vlees onvolmaakte mensen, die open staan voor de verleiding tot zonde. We moeten dan ook, als we menen het Woord van de Heer te verkondigen, voorzichtig omgaan met het gebruik van Gods naam. Een prediker die telkens meent perfect te weten wat God wil is gevaarlijk en komt overeen met manipulatie. Als we in dit licht het derde gebod "Gij zult Gods naam niet ijdel (=licht) gebruiken" bezien en het feit dat het gegeven is aan Gods volk, kunnen we concluderen dat dit gebod met name op dit soort misbruik is gericht.


Aangemaakt 13 januari 2007


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!