Cornelius
Κορνήλιος G2883 "Cornelius",

Zie ook: Centurio, Cohors Secunda Italica Civium Romanorum,

Centurion welke het bevel voerde over een cohort genaamd Italica.

Inhoud

Bijbel

Cornelius wordt alleen genoemd in Handelingen 10 waar wordt vermeld dat hij is gelegerd in Caesarea Maritima (Hand. 10:1). Daar kreeg hij in de middag een visioen (Hand. 10:3) waarin een engel hem gebiedt om Petrus te halen, die op dat moment in Joppe is (Hand. 10:5). Hierbij is opvallend dat Cornelius op het tijdstip wanneer het voor de Joden een uur van het gebed was (Hand. 3:1) en wanneer men met het dagelijkse avondoffer in de tempel te Jeruzalem begon (Ex. 29:39ev.).

In de tussentijd krijgt ook Petrus een visioen waarin hij allemaal reine en onreine dieren ziet die hij moet eten. Hierna wordt hem duidelijk dat de dienstknechten van Cornelius hem zoeken en dat hij met hen mee moet gaan. Als hij de volgende dag met hen meegaat en bij de centurio komt, vertelt deze van zijn visioen. Petrus vertelt daarna het Evangelie en de Heilige Geest komt op de toehoorders die in tongen gaan spreken (Hand. 10:46). Daarna merkt Petrus op dat er geen beletsel is dat zij zich ook laten dopen.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!