Epenetus
Ἐπαίνετος G1866 "Epaenetus",

een persoonCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!