Woorden
λόγος G3056 "woord, toespraak, rede, rekening, beschouwing, leerstelling, onderwijs", ῥῆμα G4487 "rede, toespraak", דָבַר H1696 "zeggen, toezeggen, aanspreken, spreken, uitspreken, leugensprekers",

Zie ook: Communiceren, Spreken, Talen,

Woord, in de taalkunde een kleinste eenheid. Meer algemeen datgene wat iemand heeft gezegd of geschreven (WNT, lemma Woord1).

Inhoud

Bijbel

Terminologie

Het onderscheid tussen λόγος G3056 en ῥῆμα G4487 is niet altijd even scherp te maken. In Ef. 6:17 wordt rhema gebruikt voor Gods Woord, terwijl in Joh. 1:1 logos daarvoor wordt gebruikt. In Handelingen 10:44 wordt het nog duidelijker als wordt gesproken over de woorden (rema) die Petrus sprak en daarna die door deze woorden (logos) tot geloof komen. Ook in Hebreeën 12:19 zien we dat de logos verwijst (als synoniem) naar de rema uit het eerste gedeelte van de zin.


Aangemaakt 29 januari 2007


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!