Haggai (profeet)
חַגַּי H2292 "Haggai",

Zie ook: Haggai (boek),

een profeet tijdens de Perzische periode, aan het einde van de ballingschap.

Inhoud

Bijbel

Wordt met name in het gelijknamige boek Haggai genoemd en is de eerste profeet die optreedt na de Babylonische ballingschap.

Over de persoon zelf weten we zo goed als niets. Onduidelijk is van welke stam hij is, of wie zijn vader is. Ook onbekend is uit welke plaats of landstreek hij kwam. Op basis van Hag. 2:4 denken sommigen dat hij oud moet zijn geweest en zelf nog de vorige tempel heeft gezien. Echter uit de vraag die Haggai stelt kan men niet tot de conclusie komen dat hij dan ook zelf de tempel dus heeft gezien.

Zeer waarschijnlijk was hij geen priester, zoals bv. zijn tijdgenoot Zacharia, maar krijgt wel opdracht om naar de priesters te gaan om hen uit te horen over de wet (Hag. 2:12)


Terminologie

De naam חַגַּי H2292 Haggai betekent "geboren op een feestdag", van het Hebreeuws חַג H2282 ḥag "feest". Vergelijk moderne voornamen als Festus, Noël(la) of Pascal(e).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!