Mesha (Stele van)

Zie ook: Beeldbank, Mesa, Mesha (koning), Moab,

De Mesa Stele is een beroemde inscriptie uit het oude Moab, omdat het gebeurtenissen beschrijft uit de geschiedenis van Israël die ook in de Bijbel voorkomt.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel lezen we in 2 Koningen 1:1 dat Moab niet meer onderhorig was aan de Israëlieten en iets verder in hoofdstuk 3 wordt deze geschiedenis verder uitgediept. We lezen hier dat Josafat met zijn leger de Moabieten aanvallen en aan de overwinnende hand zijn. Als dan ook de hoofdstad van de Moabieten belegerd wordt, neemt koning Mesa de dramatische beslissing om zijn zoon te offeren. Waarna de Israëlieten vol afkeer terugtrokken en hem verder met rust laten.

Nu wil het geval dat koning Mesa in zijn stele precies het omgekeerde zegt, niet de Israëlieten zouden overwonnen hebben, maar dankzij de god Kamos zouden juist de Moabieten grote overwinningen hebben behaald. Nu is het altijd lastig om de waarheid in dit soort geschiedenissen te achterhalen. Ook na de eerste golfoorlog claimde Saddam Hussain dat hij en niet de Amerikanen deze had gewonnen.

Bijbelse plaatsen genoemd in de stele van Mesa

Naam Regel Bijbelse plaats Voor Mesa Na Mesa
hdybni
dybn
1-2
21, 28x2
Dibon Joz 13, 17; Num 32:34, 33:45, 46 Jes 15:2, Jer 48:18, 21-22
bqrhh
qrhh
lqrhh
3, 21
21
24
Qarhoh? - Jes 15:2c (pun)
mhdb' 8, 30? Medeba Num 21:30; Joz 13:9, 16 Jes 15:2b
b'lm'n
wbt b'lm'n
9
30
Ba'al-Me'on Joz 13:17, Num 32:28 Jer 48:23
qrytn 10 Kiriath-aim Joz 13:19, Num 32:37 Jer 48:1, Eze 25:9
n's gd ysb 10 Gad 1 Sam 11:0-7 NRSV -
'trt 11, 12 Ataroth Num 32:3-4, 34-36 -
ysr'l 11, 26 Israel passim passim
bqryt 13 in Kiriath ? Jer 48:24, 41
's srn 13 mannen van Saron 1 Kr 5:16 -
's mhrt 13-14 mannen van Maharith - -
nbh 14 Nebo Num 32:38 Jes 15:2; Jer 48:1, 22
yhz 19 Jahaz Num 21:21-31; Deut 2:31-36; Ri 11:19-22; Joz 13:18, 21:36; 1 Kr 6:78 Jer 48:24, 34
'r'r 26 Aroer Deut 2:36, 31:12, 4:48; Joz 12:2, 13:9, 16, 25; Num 32:34 Jer 48:19-20
bt bmt 27 Beth Bamoth-Ba'al Num 22:41-23:5; Joz 13:17 -
bzr 27 Bezer Deut 4:43; Joz 20:8, 21:36; 1 Kr 6:78 Jer 48:24 [Bozrah]?
vbt dbltn 29-30 en Beth Diblath-aim Num 33:46-47? Jer 48:22
vhvrnn 31 en Horon-aim - Jes 15:5; Jer 48:3, 5, 48

Archeologie

Nieuw onderzoek van de Mesha-stele in 2019 leidde tot een herinterpretatie van enkele tekens. Er blijkt een vermelding te zijn van een Beth Daw[i]d, het Huis van David, dat een gebied beheerste dat Mesha van Moab heroverde (Michael Langlois, "The Kings, the City and the House of David on the Mesha Stele in Light of New Imaging Techniques" in Semitica 61, 2019, p. 23-47).


Aangemaakt 4 februari 2009, laatst bijgewerkt 5 mei 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!