Caesarea Philippi
Καισάρεια G2542 "Caesarea", Φίλιππος G5376 "Filippus",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Caesarea, Jordaan, Plaatsen,

Ceasarea Philippi
Locatie GoogleMaps

Ceasarea Philippi (Grieks καισαρειας της φιλιππου G2542 G5376), een plaats in het noorden van Israël, vlak bij een van de bronnen van de Jordaan. Niet te verwarren met de plaats Caesarea Maritima.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Velen identificeren de plaats met die van Baäl-Hermon (Richt. 3:3; 1 Kron. 5:23) of Baäl-Gad (Joz. 11:17; 12:7; 13:5).

Nieuwe Testament

Heiligdom Pan, Caesarea PhilippiDe plaats wordt tweemaal bij name genoemd (Mat. 16:13; Mark. 8:27). In beide Bijbelpassages stelt Christus dezelfde vraag “Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?”. Dit is interessant omdat in die tijd in Caesarea Philippi verschillende heiligdommen waren van Pan en Zeus die door veel mensen werden bezocht. Jezus vroeg dan ook niet naar de opvattingen van de geestelijken zoals de Farizeeën of de Sadduceeën, maar naar de opvattingen van de mensen die daar aanwezig waren. De vraag is van fundamenteel belang daar als ze niet het onderscheid zouden weten tussen de Zoon van God of een afgod, men ook nooit duidelijkheid zal krijgen wat het Koninkrijk van God is en inhoudt.


Plaats

Lag in Gaulanitis bij de bronnen van de Jordaan aan de zuidhelling van de Hermon en heette vroeger Paneas. Later werd het herbouwd door de tetrach Filippus en werd door hem Caesarea genoemd ter ere van Tiberias Caesar; nog later werd het door Agrippa II Neronias genoemd ter ere van Nero.

Oorzaken van verval waren, vanwege de strategische ligging, de kruistochten. In 635 n.C. kwam de stad onder beheer van de islamitische troepen, veel bewoners trokken weg en slechts 14 van de 173 Byzantijnse gebouwen stonden nog overeind. Deze overige gebouwen werden in de loop der tijd of gesloopt of werden vernietigd door aardbevingen.


Grot van Pan

De grot van Pan werd in de oudheid beschouwd als de geboorteplaats van de Griekse god Pan. Om die reden werd rond de 3de eeuw v.C. een heiligdom voor deze natuurgod ingericht. Zeer waarschijnlijk was de plaats van het heiligdom al eerder in gebruik als heiligdom voor de Kanaänitische vruchtbaarheidsgod Baäl. Velen identificeren om die reden dan ook de plaats met die van Baäl-Hermon (Richt. 3:3; 1 Kron. 5:23) of Baäl-Gad (Joz. 11:17; 12:7; 13:5).


Bron van de Jordaan

Bij de plaats is een van de bronnen van de Jordaan, welke vooral indrukwekkend zijn vanwege de vele watervallen en het grote verloop over een betrekkelijk korte afstand.

Jordaan Jordaan Jordaan

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!