Akeldama
Ἀκελδαμά G184 "Akeldama",

Akeldama (Grieks Ἀκελδαμά G184) een plaats in Jeruzalem.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel lezen we dat, nadat Judas Jezus had verraden en daarover berouw kreeg en het geld terugbracht (Mat. 27:3-4), van dit geld een akker wordt gekocht (Mat. 27:7-8) die bloedakker werd genoemd omdat het van bloedgeld was gekocht (Mat. 27:8; Hand. 1:19), in het Aramees is bloedakker Akeldama en wordt genoemd in Handelingen 1:19.

Volgens de traditie lag deze akker aan de zuidelijke helling van het dal van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem.


Terminologie

Akeldama Ἀκελδαμά G184 Akelda'ma, van Aramese oorsprong, afgeleid van חלק H2506 en דם H1818;


Aangemaakt 6 maart 2005Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!