Archippus (persoon)
Ἄρχιππος G751 "Archippus",

Archippus ("meester/overste van de paarden") was een christelijke werker welke tweemaal in de Bijbel wordt genoemd. Ivm de associatie van zijn naam met Filemon en Appia, wordt algemeen aangenomen dat hij de zoon of broer van Filemon was. De opmerking onzen medestrijder (Fil 1: 2) kan een zinspeling zijn van Paulus op zijn naam, anderzijds doet dit vermoeden dat hij actief bezig was in de "christelijke strijd" en kan wijzen op een conflict welke Paulus in het verleden had gedurende zijn bediening bij de Efeziërs of van een huidige strijd die Archippus had met de leiders van de Colossenzen. (cf. Col 4:17) Dit laatste brengt Archippus in verband met de kerk te Colosse, hoewel sommigen vanuit de context beweren dat hij een bediening had in het nabijgelegen Loadicea.

Inhoud

Volgens de traditie is Archippus gestenigd, samen met Filemon en Appia te Chonae, vlakbij Laodicea.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!