Pinksterfeest
πεντηκοστή G4005 "Wekenfeest, Shavoe'ot, Pinkster(dag)",

Zie ook: Feesten en rouwdagen, Shavoe’ot (Feest), wekenfeest,

Pinksterfeest ook wel Pinksteren genoemd, het feest waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht.

Inhoud

Bijbel

In Handelingen 2:1 lezen we dat de Heilige Geest op de gelovigen wordt uitgestort. Dit viel samen met het wekenfeest.


Terminologie

Pinksteren van het Grieks πεντηκοστή G4005, van zn. vrl. van het rangtelwoord van πεντήκοντα G4004.


Christendom

Polycrates (± 195 n.C.) vermeldt dat het werd gevierd (Eusebius. Church History, V.24). Origines vermeld het als een van de feesten die in de 3de eeuw al werden gevierd (Origen, Contra Celsus, VIII.22).


Folklore en Pseudowetenschap

Steeds vaker horen we onder Evangelische christenen dat het Pinksterfeest in feite zou zijn ontstaan uit een heidens meifeest, waarbij aan de vruchtbaarheid op het land gedacht werd en waarmee de mensen de zegen der goden over hun oogst wilden afsmeken. Hier zijn geen aanwijzingen voor, temeer daar het Pinksterfeest zoals beschreven in Handelingen 2:1 samenviel met het wekenfeest en dus gewoon te berekenen is.


Citaten

Vreemd is dat. Het is altijd rond Pinksteren dat we grote nadruk leggen op het werk van de Heilige Geest. Dan komen de thema's zoals vervulling, vrucht en gave van de Heilige Geest nadrukkelijk op ons netvlies en op de gemeentelijke agenda. We schrijven er artikelen over, preken er over, gaan naar bijeenkomsten en manifestaties waar blijkbaar meer van de Heilige Geest gevoeld en beleefd wordt. Of we gaan gewoon een lekker lang weekend weg naar een plek, waar dan ook op een piekbeleving van en met de Heilige Geest gerekend wordt, dan kunnen we er weer tegenaan. Een geestelijke injectie die de geestelijke adrenaline door de aderen jaagt!! De batterij lekker opgeladen. Als het dan ook nog prettig weer is...?!

Ds. Henk Schouten in Zoeklicht 85.11


Aangemaakt 3 april 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!