Letters (vreemde)

Zie ook: Beeldbank, Hebreeuws, Nequdot, Puncta extraordinaria,

In de Joodse Bijbel zijn een aantal vreemde afwijkingen in de letters, sommige zijn groter, andere zijn kleiner geschreven dan de rest, terwijl in sommige gevallen een letter in spiegelbeeld staat of dat er punten onder en boven de letters staan.

De meeste afwijkingen zijn van oude datum en niet meer te achterhalen wat de reden hiervan is, verschillende die niet door de gangbare Bijbels of manuscripten worden gehanteerd zijn vaak jonger van datum en van kabbalistische oorsprong. Verder komen binnen de Ashkenazische bronnen meer afwijkingen voor dan in de Sefardische bronnen.

Inhoud

Grote letters

In de Thora zijn een 16-tal gevallen bekend, waarvan de letter is vergroot. Daarnaast zijn in een aantal niet gangbare manuscripten nog een aantal voorbeelden van andere vergrote letters bekend. In veel gevallen is niet bekend waarom deze letters vergroot zijn weergegeven.

De woorden in rood zijn niet traditioneel, dat wil zeggen niet in alle gangbare Bijbels gebruikt. De volgende afkortingen zijn gebruikt: BHS Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1997, MC Menachem Cohen, On the Number of Verses, Words and Letters in the Bible, MG Mikraot Gedolot (Pardes, 1951) zoals genoemd door Mordechai Pinchas, ML Meir Halevi Letteris, Sefer Torah, Nevi'im u-Khetuvim (Berlin 1925), MP Mordechai Pinchas, V Vienna MS 1 (volgens Menachem Cohen), TE R' Yosef Tuv-Elem (avolgens Menachem Cohen), mm Mechon-Mamre Hebreeuwse Bijbel, YH Yannis Haralambous, Typesetting the Holy Bible in Hebrew, with TeX, HbD de lijst van Hilel ben David (Greg Killian).

א - Aleph

ב - Bet

ג - Gimel

ד - Daleth

ה - He

ו - Vav

ז - Zain

ח - Cheth

ט - Teth

י - Jod

כ / ך - Caph

ל - Lamed

מ / ם - Mem

נ / ן - Nun

ס - Samech

ע - Ayin

פ / ף - Pe

צ / ץ - Tsade

ק - Kaf

ר - Resch

ש - Schin

ת - Tau


Kleine letters

Er is aanzienlijk meer overeenstemming over de verkleinde letters in de Thora dan de vergrootte, er zijn slechts twee twijfelgevallen terwijl de rest universeel is geaccepteerd. De Massora verwijst naar deze letters als z'i'ra.

א - Aleph

ה - He

י - Jod

כ - Caph

מ - Mem

פ - Pe

ק - Kaf


Verhoogde letters

Traditioneel zijn er vier letters in de Hebreeuwse Bijbel die verhoogd worden weergeven.


Overige letters

Gebroken ו - Vav

Gespiegelde Nun

De gespiegelde nun, ook wel nun hafukha of nun menuzerret genoemd. De gespiegelde nun schijnt door schrijvers of redacteurs gebruikt te worden als een één of ander type van annotatie of tekst-kritisch teken, hoewel de bedoeling en betekenis hiervan onzeker is.

Omgekeerde nun

De nun sofit hafucha, ook wel omgekeerde nun genoemd.

Puncta extraordinaria

Puncta extraordinaria (nequdot) zijn punten boven en/of onder de afzonderlijke letters of gehele woorden. Ze zijn ook geschreven in ongevocaliseerde teksten. Waarschijnlijk was de oorspronkelijke betekenis om aan te geven dat de aangegeven letters onzeker zijn, en misschien verwijderd moeten worden. (Een dergelijk gebruik van stippen is ook bekend uit de Qumran-rollen).

Puncta extraordinariaKoop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!